File Word Đề thi vào 10 chuyên Quảng Trị – Năm học 2023 – 2024

File Word Đề thi vào 10 chuyên Quảng Trị – Năm học 2022 – 2023

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Cho các số thực dương $a, b, c$ thỏa mãn $\frac{a b}{c}+\frac{b c}{a}+\frac{c a}{b}=a+b+c$.
Chúmg minh $a=b=c$.
2. Giài phương trình $\sqrt{3 x+1}-\sqrt{2 x-1}=1$. $\mathrm{x}=1 ; \mathrm{x}=5$
3. Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}x+y-\sqrt{x y}=3 \\ \sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=3\end{array}\right.$.

Câu 2. ( 1,0 diểm)

Cho các số thực dương $a, b, c$ thỏa mãn $a b+b c+c a=a b c$.
1. Chüng minh $a+b+c \geq 9$.
2. Chứng minh $a+b+c \geq 4\left(\frac{a}{b c}+\frac{b}{c a}+\frac{c}{a b}\right)+5$.

Câu 3. (1,5 điểm )

1. Chứng minh $n^2+3 n+1$ là số lẻ với mọi số tự nhiên $n$.
2. Tìm tất cả các số nguyên dương $a, b$ sao cho $4 a^2+b+4 ; 4 b^2+a+4$ đều là số chinh phương.

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác $A B C$ nhọn, $A B<A C$. Kẻ các đường cao $A D, B E, C F$ cắt nhau tại $H$. Từ $A$ kẻ hai tiếp tuyến $A P, A Q$ đến đường tròn tâm $O$, đường kính $B C(P, Q$ là các tiếp điểm và $P, F$ nằm cùng phía so với đường thẳng $A D$ ).
1. Chứng minh $A P^2=A B \cdot A F$ và 5 điểm $A, P, D, O, Q$ nằm trên một đường tròn.
2. Chứng minh $H, P, Q$ thẳng hàng.
3. Chứng minh $P F, Q E, A D$ đồng quy.
Câu 5. $(0,5$ điểm $)$
Trên mặt phẳng có 5 điểm tùy ý, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh tồn tại 4 điểm là 4 đỉnh của một tứ giác lồi.

Read:   File Word Đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh An Giang – Năm học 2022 – 2023

File Word ở comment thứ 10

File PDF đề thi và đáp án

Quang tri 2324
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *