File Word đề thi vào 10 Chuyên Toán Đồng Nai – Năm học 2023 – 2024

File Word đề thi vào 10 Chuyên Toán Đồng Nai – Năm học 2023 – 2024

Câu 1. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình $(x-2)(x+1)(x+3)(x+6)+56=0$.
2) Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}x^2+y^2=5 \\ (x+1)(y+1)=6\end{array}\right.$.
Câu 2. (1,0 điểm)

Cho số thực $x$ thỏa mãn $3<x<4$. Rút gọn biểu thức

$A=\sqrt{x-2+2 \sqrt{x-3}}+\sqrt{x-2-2 \sqrt{x-3}} \text {. }$

Câu 3. (1,0 điểm)

Tìm các số tự nhiên x, y, z thỏa mãn: ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}={{2023}^{z}}+35$

Câu 4. (1,0 điểm)

Trong hình vuông có cạnh bằng 1 đặt 99 điểm phân biệt. Chứng minh rằng có ít nhất 3 trong số 99 điểm đó nằm trong một hình tròn bán kính bằng $\frac{1}{9}$.
Câu 5. (2,0 điểm)

1) Cho hai số dương $x$ và $y$ thỏa mãn $x+y=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$B=x^2+y^2+\frac{1}{x^2+y^2} \text {. }$

2) Cho đa thức $P(x)$ hệ số thực. Khi chia $P(x)$ cho đa thức $(x-5)$ thì được dư là 7 và khi chia $P(x)$ cho đa thức $(x+1)$ thì được dư là 1 . Xét đa thức $Q(x)=x^2-4 x-5$. Tìm đa thức dư khi chia $P(x)$ cho $Q(x)$.

Câu 6. (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm $O$ đường kính $A B=2 R$. Gọi $H$ là trung điểm của OA. Vẽ dây CD vuông góc với AB tại $H$. Gọi $M$ là một điểm di động trên cung nhỏ BC$($M không trùng với $B$ và $C$ ), AM cắt CD tại $I$.

1) Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BC, CH theo $R$.

2) Chứng minh AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác IDM

Read:   File Word đề thi Toán vào 10 Thái Nguyên – Năm học 2023 – 2024

3) Tìm vị trí điểmM trên cung nhỏ B C sao cho $M B+M C+M D$ đạt giá trị lớn nhất.

File word được chia sẻ ở phần comment, các bạn tham gia nhóm word tài liệu toán để có thêm nhiều file word miễn phí nào

Hình đại diện của người dùng

admin

Một bình luận trong “File Word đề thi vào 10 Chuyên Toán Đồng Nai – Năm học 2023 – 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *