File Word đề thi vào 10 Môn Toán – Tỉnh Vĩnh Long – Năm học 2023 – 2024

File Word đề thi vào 10 Môn Toán – Tỉnh Vĩnh Long – Năm học 2023 – 2024

VINH LONG
ĐE CHÍNH THỨC
ĐĚ THI TUYÊN SINH LÓP 10 THPT CHUYÊN
(Dé thi gốm 06 cáu, 01 trang)
NẢM HQC $2023-2024$
Khóa thi ngay: 10/6/2023
Môn: TOAN (Chuyèn)
Câu 1. (2.0 điểm)
Thò̀ gian: 150 phut (không kè thờ gian giao đèे)
1. 9) Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{4+2 \sqrt{3}}+\sqrt{6-2 \sqrt{5}}+\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} \cdot$ si
b) Cho biếu thức $P=\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2 \sqrt{x}}{x \sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1}\right):\left(1-\frac{2 \sqrt{x}}{x+1}\right)$ với $x \geq 0, x \neq 1$.
Rút gọn biểu thức $P$.
Câu 2. (1.0 điểm)
$$
\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)-(x+1)
$$
Tìm tất cá các giá trị của $m$ đề phương trình $x^2-5 x+3 m+1=0$ ( $x$ là ần, $m$ là tham số) có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2$ thóa mãn $\left|x_1^2-x_2^2\right|=15$.
Câu 3. (1.5 điểm)
a) Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}\frac{x}{y}-\frac{y}{x}=\frac{5}{6} \\ x^2-y^2=5\end{array}\right.$
b) Giải phương trình $(x-1)^4=x^2-2 x+3$.
Câu 4. (1.5 điểm)
a) Tìm tất cả các số nguyên $x$ sao cho giá trị của biếu thức $x^2+x+6$ là một số chính phurong.
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $y^2=-2\left(x^6-x^3 y-32\right)$.
Câu 5. (3.0 điểm)
Cho tam giác nhọn $A B C(A B<A C)$ nội tiếp đường tròn $(O)$. Kẻ đường cao $A H$ của tam giác $A B C$ ( $H$ thuộc $B C)$. Gọi $P, Q$ lần lượt là chân của đường vuông góc kẻ từ $H$ đến các cạnh $A B, A C$.
(a) Chứng minh $\widehat{P Q H}=\widehat{B A H}$. ld
b) Hai đường thẳng $P Q$ và $B C$ căt nhau tại $M$. Chứng minh $\triangle M Q H \propto \triangle M H P$ và $M H^2=M B \cdot M C$, 0,5
c) Đường thẳng $M A$ cắt đường tròn $(O)$ tại $K(K$ khác $A)$. $K H$ cắt đường tròn $(O)$ tại $D(D$ khác $K$ ). Gọi $J$ là trung điểm của $H D$. Chứng minh $J Q=J C$.
iu 6. (1.0 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biều thức $\frac{x^2+10}{\sqrt{x^2+9}}$.
– HÉT –

Read:   File Word đề thi Toán chuyên - Hà Nội – Năm học 2023 – 2024

Các bạn comment để nhận file word

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *