Giáo trình tự học Python và C++ từ cơ bản tới nâng cao

Giáo trình tự học Python và C++ từ cơ bản tới nâng cao bắt đầu với các khái niệm cơ bản như biến, kiểu dữ liệu, câu lệnh điều khiển và hàm. Nó tiếp tục dẫn dắt người học qua các khái niệm nâng cao như lớp, đa kế thừa, đa hình và ngoại lệ. Một giáo trình tốt sẽ cung cấp ví dụ minh họa và bài tập thực hành để người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.

Một điểm quan trọng của giáo trình tự học Python và C++ là giải thích chi tiết về cú pháp và nguyên tắc hoạt động của ngôn ngữ. Nó nên giúp người học hiểu rõ về quy tắc viết code và các khái niệm quan trọng như con trỏ, quản lý bộ nhớ và xử lý ngoại lệ. Một cấu trúc tổ chức tốt và việc phân chia bài học hợp lý cũng là những yếu tố quan trọng để người học tiến bộ từ cơ bản đến nâng cao.

Giáo trình tự học Python và C++  tạo ra một môi trường thực hành tích cực bằng cách cung cấp nhiều ví dụ và bài tập. Điều này giúp người học áp dụng kiến thức vào thực tế và xây dựng kỹ năng lập trình. Một giáo trình tốt cũng nên giới thiệu về các khái niệm nâng cao như xử lý ngoại lệ, đa luồng và lập trình hướng đối tượng.

Đây là các bài tập từ cơ bản đến nâng cao trong Python và C++ có code mẫu minh họa để các bạn thực hành:

Read:   Số Armstrong - Lập trình kiểm tra số Armstrong trong Python và Scratch

Cài đặt phần mềm gì để học lập trình Python?

Cài đặt phần mềm gì để học lập trình C++

I. Thuật toán cơ bản

Kỹ thuật cộng dồn, nhân dồn

Tính lũy thừa

Ước số

Liệt kê các ước nguyên dương của số nguyên n

Tính tổng tất cả các ước của số nguyên dương n

Tính tích tất cả các ước số của số nguyên dương n

Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n

Các số đặc biệt trong lập trình

Số hoàn thiện là gì? Kiểm tra số hoàn thiện trong Python và C++

Lập trình kiểm tra số nguyên tố

Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Lập trình kiểm tra số chính phương

Số Armstrong

Khai thác các phép toán

Đếm số chữ số của số nguyên dương n

Tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên n

Tìm số đảo ngược của số tự nhiên n 

Tìm chữ số lớn nhất của số tự nhiên n

Đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

Read:   Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n Lập trình bằng Python và C++

Kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không

Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số đối xứng hay không

Kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không

Tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số tự nhiên 

Tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số tự nhiên 

Đến đây các bạn cần phải biết Cách nhập xuất dữ liệu từ file trong Python và C++ vì hầu hết khi đi thi các bài thi đều yêu cầu như vậy nhé.

Tìm số lớn nhất của dãy số 

Tìm số nhỏ nhất trong dãy

Cách tính năm nhuận – Lập trình kiểm tra năm nhuận

Viết chương trình nhập tháng, năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày 

Đọc mảng hai chiều từ file, ghi mảng hai chiều vào file

Sắp xếp xoắn ốc mảng hai chiều

II. Thuật toán nâng cao

Thuật toán quay lui 

Thuật toán vét cạn

Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *