Lập trình vẽ hình Thoi trong Scratch và Python

Lập trình vẽ hình Thoi trong Scratch và Python

Lập trình vẽ hình thoi có một góc 60 độ trong Scratch

Để lập trình vẽ một hình thoi có một góc 60 độ trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu) và tạo một dự án mới.
 2. Xóa nhân vật mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác (Delete) ở góc dưới bên trái.
 3. Kéo và thả khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào cờ xanh) vào khu vực lập trình.
 4. Kéo thả các khối lệnh di chuyển và xoay hợp lí để tạo thành hình thoi

Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ vẽ một hình thoi với độ dài cạnh là 100 đơn vị và một góc nội bộ là 60 độ. Rồi, con nhện trong Scratch sẽ di chuyển đi thẳng, rẽ phải 60 độ, đi thẳng, rẽ phải 120 độ, đi thẳng và rẽ phải 120 độ để hoàn thành hình thoi.

Bạn có thể tùy chỉnh độ dài cạnh của hình thoi bằng cách thay đổi giá trị trong các khối “move [100] steps” hoặc sử dụng các khối khác để thực hiện các hoạt động khác trong Scratch.

Trong khóa học lập trình Scratch miễn phí có video hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh các bạn có thể vào tham khảo.

Read:   Đề kiểm tra giữa HKI Toán 9 Tỉnh Bắc Ninh – Năm học 2020 – 2021

Lập trình vẽ hình thoi có một góc 60 độ trong Python

Để lập trình vẽ một hình thoi có một góc 60 độ trong Python, bạn có thể sử dụng thư viện đồ họa Turtle. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện:
import turtle

# Khởi tạo màn hình đồ họa
screen = turtle.Screen()

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()

# Độ dài cạnh của hình thoi
side_length = 100

# Góc quay giữa các cạnh của hình thoi
angle = 60

# Vẽ hình thoi
def draw_diamond():
  for _ in range(2):
    pen.forward(side_length)
    pen.right(angle)
    pen.forward(side_length)
    pen.right(180 - angle)

# Di chuyển con turtle đến vị trí vẽ hình thoi
pen.penup()
pen.goto(-50, 0)
pen.pendown()

# Vẽ hình thoi
draw_diamond()

# Dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa
screen.exitonclick()

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng turtle bằng cách gọi turtle.Turtle(), và lưu nó vào biến t. Sau đó, chúng ta sử dụng các phương thức forward()right() để di chuyển rùa và quay phải để vẽ các cạnh của hình thoi. Vòng lặp for được sử dụng để vẽ các cạnh còn lại của hình thoi.

Bạn có thể thay đổi độ dài cạnh của hình thoi bằng cách thay đổi giá trị của biến length. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc, độ dày nét vẽ và vị trí ban đầu của rùa bằng cách sử dụng các phương thức khác của đối tượng turtle.Turtle().

Lưu ý rằng, để chạy mã trên, bạn cần cài đặt thư viện Turtle trong Python.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *