Lập trình vẽ lục giác đều trong Scratch và Python

Lập trình vẽ lục giác đều trong Scratch và Python

Lập trình vẽ lục giác đều trong Scratch

Để lập trình vẽ một lục giác đều trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu) và tạo một dự án mới.
  2. Xóa nhân vật mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác (Delete) ở góc dưới bên trái.
  3. Kéo và thả khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào cờ xanh) vào khu vực lập trình.
  4. Tạo một biến “length” để đại diện cho độ dài cạnh lục giác.
  5. Kéo và thả khối “set [length v] to [100] ” (đặt [length v] thành [100] ) vào khu vực lập trình.
  6. Kéo và thả khối “repeat [6] ” (lặp lại [6] ) dưới khối “set [length v] to [100] ”.
  7. Kéo và thả khối “move [length] steps” (di chuyển [length] bước) vào khu vực lặp lại.
  8. Kéo và thả khối “turn cw [60] degrees” (quay theo chiều kim đồng hồ [60] độ) vào khu vực lặp lại.
  9. Nhấp vào cờ xanh để chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ vẽ một lục giác đều với độ dài cạnh là 100 đơn vị. Con nhện trong Scratch sẽ di chuyển đi thẳng một khoảng bằng độ dài cạnh, rẽ theo chiều kim đồng hồ 60 độ, và lặp lại quy trình đó sáu lần để hoàn thành lục giác đều.

Read:   Dãy số 1, 2, 4, 8, 16 - Lập trình trong Scratch và Python

Bạn có thể thay đổi độ dài cạnh của lục giác bằng cách sửa đổi giá trị trong khối “set [length v] to [100] ”. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước và vị trí ban đầu của con nhện bằng cách sử dụng các khối khác trong Scratch.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *