Lập trình vẽ và tô màu hình vuông trong Scratch và python

Lập trình vẽ và tô màu hình vuông trong Scratch và python

Lập trình vẽ và tô màu hình vuông trong Scratch

Để lập trình vẽ và tô màu hình vuông trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu) và tạo một dự án mới.
 2. Xóa nhân vật mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác (Delete) ở góc dưới bên trái.
 3. Kéo và thả khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào cờ xanh) vào khu vực lập trình.
 4. Kéo và thả khối “pen down” (bút chạm xuống) vào khu vực lập trình.
 5. Tạo một biến “side_length” để đại diện cho độ dài cạnh hình vuông.
 6. Kéo và thả khối “set [side_length v] to [100] ” (đặt [side_length v] thành [100] ) vào khu vực lập trình.
 7. Kéo và thả khối “repeat [4] ” (lặp lại [4] ) dưới khối “set [side_length v] to [100] ”.
 8. Kéo và thả khối “move [side_length] steps” (di chuyển [side_length] bước) vào khu vực lặp lại.
 9. Kéo và thả khối “turn cw [90] degrees” (quay theo chiều kim đồng hồ [90] độ) vào khu vực lặp lại.
 10. Kéo và thả khối “pen up” (bút nhấc lên) vào khu vực lập trình.
 11. Kéo và thả khối “fill” (tô màu) vào khu vực lập trình.
 12. Nhấp vào cờ xanh để chạy chương trình và kiểm tra kết quả.
Read:   Dãy số 10, 3, 6, 10, 6, 12, 10, 9, 18, 19, 21 - Lập trình trong Python và Scratch

Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ vẽ một hình vuông với độ dài cạnh là 100 đơn vị và tô màu nền bên trong hình vuông.

Bạn có thể thay đổi độ dài cạnh của hình vuông bằng cách sửa đổi giá trị trong khối “set [side_length v] to [100] ”. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của hình vuông bằng cách sử dụng khối “set pen color to [color] ” để đặt màu nét vẽ và khối “set pen color to [color] ” để đặt màu tô.

Lập trình vẽ và tô màu hình vuông trong python

Để lập trình vẽ và tô màu hình vuông trong Python, bạn có thể sử dụng thư viện đồ họa Turtle. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện:
import turtle

# Tạo đối tượng turtle
t = turtle.Turtle()

# Vẽ hình vuông
side_length = 100 # Độ dài cạnh hình vuông

t.begin_fill() # Bắt đầu tô màu
for _ in range(4):
  t.forward(side_length)
  t.right(90)
t.end_fill() # Kết thúc tô màu

# Dừng chương trình khi kết thúc
turtle.done()

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng turtle bằng cách gọi turtle.Turtle(), và lưu nó vào biến t. Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp for để vẽ hình vuông bằng cách di chuyển rùa với độ dài cạnh đã cho (side_length) và quay phải 90 độ sau mỗi bước di chuyển. Để tô màu hình vuông, chúng ta sử dụng các phương thức begin_fill()end_fill() để bắt đầu và kết thúc quá trình tô màu.

Bạn có thể thay đổi độ dài cạnh của hình vuông bằng cách sửa đổi giá trị của biến side_length. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của hình vuông bằng cách sử dụng các phương thức color() để đặt màu nét vẽ và màu tô.

Read:   Lập trình vẽ và tô màu sao vàng 5 cánh trong Scratch và Python

Lưu ý rằng, để chạy mã trên, bạn cần cài đặt thư viện Turtle trong Python.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *