HomeGame Scratch

Luyện tập sử dụng câu lệnh điều kiện trong Scratch qua game đoán số

Like Tweet Pin it Share Share Email

Câu lệnh điều kiện là một cấu trúc trong lập trình được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả của điều kiện đó. Vai trò chính của câu lệnh điều kiện là quyết định xem chương trình sẽ thực hiện các hành động gì tùy theo một số điều kiện đã cho. Điều này cho phép chương trình trở nên linh hoạt và có khả năng thích ứng với các tình huống khác nhau.

Câu lệnh điều kiện thường được biểu diễn bằng cách sử dụng các từ khóa như “if” (nếu), “else” (ngược lại), “elif” (nếu không thì nếu) trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python, C++, Java, Scratch,… và nhiều ngôn ngữ khác.

Bài viết này chúng ta cùng luyện tập cách sử dụng câu lệnh điều kiện qua lập trình tạo game đoán số nhé.

Game đoán số trong Scratch

Người ra đề nghĩ ra một số từ 10 đến 99 (bạn có thể thay đổi) và ghi số đó ra giấy, người chơi có nhiệm vụ là đoán đúng số người ra đề đã ghi ra giấy, khi người chơi đoán một số, người ra đề phải cho một số gợi ý như sau:

  • Số bạn đoán lớn hơn (nhỏ hơn) số cần tìm
  • Số này bạn đã đoán rồi: Nếu trước đó người đó đã đoán số này.

Khi người chơi đoán đúng thì nói: Bạn đã đoán đúng sau … lần đoán.

Chơi thử Game đoán số trong Scratch

Cùng viết game đoán số trong Scratch

Bước 1: Tạo biến

Biến Number: là số cần đoán lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 99

Đọc thêm:   Hướng dẫn tạo giao diện cho game học tiếng anh, khi đưa chuột vào nút nào nút đó phóng to lên

Biến list: Kiểu danh sách, chứa danh sách các số đã đoán

Bước 2: Tạo nhân vật cho game

Game này mình chỉ tạo 1 nhân vật duy nhất, Các bạn có thể tạo thêm nhân vật để đàm thoại giúp game thú vị hơn thì tùy.

Bước 3: Lập trình cho game đoán số

Đây là một game đơn giản nhưng rèn luyện khả năng tư duy của người chơi rất tốt. Chúc các bạn thực hiện thành công

Có thể các bạn quan tâm: Tạo game đoán số trong Python

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *