Một số đề thi HKI Toán 8 năm học 2022 – 2023 của các trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Một số đề thi HKI Toán 8 năm học 2022 – 2023 của các trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đề thi HKI Toán 8 THCS Nguyễn Du – Đà Lạt 22 23

Câu 1: (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) $x(x-3)$

b) $36 \mathrm{x}^2 y: 12 \mathrm{xy}$

Câu 2: (0,75 điểm) Cho tứ giác $\mathrm{ABCD}$ có $\widehat{\mathrm{A}}=105^{\circ}, \widehat{\mathrm{B}}=80^{\circ}, \widehat{\mathrm{D}}=55^{\circ}$. Hãy tính số đo của góc C

Câu 3: (0,5 điểm) Tính diện tích của một hình vuông có độ dài cạnh bằng $5 \mathrm{~cm}$. (HS không cần vẽ hình).

Câu 4: (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2-49$

b) $3 x^3+6 x^2 y+3 x y^2$

Câu 5: (1,0 điểm) Cho phân thức $A=\frac{5 x-10}{x-2}$

a) Tìm điều kiện của $\mathrm{x}$ để giá trị của phân thức $\mathrm{A}$ được xác định.

b) Rút gọn A.

Câu 6: (1,25 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) $\frac{x+7}{2 x y}+\frac{2 x-7}{2 x y}$

b) $\frac{4 x}{x-5} \cdot \frac{(x-5)^2}{5 x^2}$

Câu 7: (0,75 điểm) Cho tam giác $\mathrm{ABC}$ vuông tại $\mathrm{A}, \mathrm{AM}$ là đường trung tuyến, $\mathrm{M}$ thuộc cạnh $\mathrm{BC}$. Tính độ dài $\mathrm{AM}$ biết $\mathrm{AB}=6 \mathrm{~cm}, \mathrm{AC}=8 \mathrm{~cm}$.

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm $\mathrm{x}$, biết: $\mathrm{x}(\mathrm{x}+5)-\mathrm{x}^2+10=0$

Câu 9: (1,0 điểm) Cho $\Delta \text{ABC}$, đường cao $\mathrm{AH}, \mathrm{H}$ thuộc cạnh $\mathrm{BC}$. Gọi $\mathrm{I}$ là trung điểm của $\mathrm{AC}, \mathrm{E}$ là điểm đối xứng với $\mathrm{H}$ qua $\mathrm{I}$. Chứng minh tứ giác $\mathrm{AHCE}$ là hình chữ nhật.

Read:   File word đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 - 2023 Trường THCS Tân Mai

Câu 10: (1,0 điểm) Làm tính chia: $\left(9 \mathrm{x}^3-9 \mathrm{x}^2-4 \mathrm{x}+2\right):(3 \mathrm{x}-1)$

Câu 11: (0,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh $\mathrm{AB}, \mathrm{BC}, \mathrm{CD}, \mathrm{DA}$. Chứng minh tứ giác $\mathrm{MNPQ}$ là hình thoi.

Câu 12: (0,5 điểm) Cho hình vuông $\mathrm{ABCD}$. Lấy $\mathrm{M}, \mathrm{N}$ lần lượt là trung điểm của AB và AD. Gọi $P$ là giao điểm của CM và BN. Chứng minh $A B=D P$.

Tải về file word

Đề thi HKI Toán 8 Cát Tiên

Câu 1: (0,5 điểm)  Cho tứ giác ABCD, biết $\widehat{A}={{75}^{o}};$ $\widehat{B}={{65}^{o}};$ $\widehat{D}={{120}^{o}}$. Tính $\widehat{C}$.

(Lưu ý: Câu này không yêu cầu vẽ hình)

Câu 2: (0,5 điểm)  Tìm điều kiện của xđể giá trị của phân thức \[\frac{2{{x}^{2}}+4}{x-5}\] xác định?

Câu 3: (1,0 điểm)  Thực hiện các phép tính trên đa thức:

a) x2(x  + 2y3)                            b) (2x5 + 4x3 – 6x2) : 2x2  

Câu 4: (0,75 điểm) Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AB = 4 cm, DC = 6 cm, tính độ dài MN.

Câu 5: (0,5 điểm)   Tính giá trị của biểu thức

A = (x – y)(x2 + xy + y2) + y3tại x = 1 và y = 2019

Câu 6: (2,0 điểm)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 9 b) x2 – 2xy + y2 –  25            c) x3 + 5x2 + 6x

Câu 7: (2,0 điểm)   Thực hiện các phép tính trên phân thức:

a) \[\frac{15-5{{x}^{2}}{{y}^{3}}}{13xy}+\frac{5{{x}^{2}}{{y}^{3}}-2}{13xy}\]

b) $\frac{{{\left( x+2 \right)}^{2}}}{x-1}$: $\frac{x+2}{x-1}$

c) \[\frac{1}{x+2}-\frac{2}{2-x}-\frac{2x-4}{{{x}^{2}}-4x+4}\]

Câu 8: (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12cm, AC = 16cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM (M thuộc BC).

Read:   File Word đề thi HKI Toán 9 Quận Long Biên – Năm học 2022 – 2023

Câu 9 (1,5 điểm)     Cho tam giác ABC vuông tại B. Gọi M là trung điểm của AC.  Qua M kẻ MF ^ AB (F thuộc  AB), ME ^ BC (E thuộc BC).

  1. Chứng minh tứ giác BEMF là hình chữ nhật
  2. Gọi N là điểm đối xứng với M qua F. Chứng minh tứ giác BMAN là hình thoi

Câu 10:(0,5 điểm) Cho tứ giác ABCD, Vẽ hình bình hành BDCE. Chứng minh rằng: \[{{S}_{ABCD}}={{S}_{ACE}}\]

Bạn nào cần file word vui lòng comment để lại mail mình gửi tặng

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *