Nâng cao và phát triển toán 6 – Vũ Hữu Bình – Sách bồi dưỡng HSG toán

Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách toán hay cho học sinh lớp 6: “Nâng cao và phát triển toán 6 – Vũ Hữu Bình – Sách bồi dưỡng HSG toán

Một số bài tập trong cuốn sách

Cộng và trừ

13. Có thể viết được hay không chín số vào một bảng vuông 3 x 3, sao cho : Tổng các số trong ba dòng theo thứ tự bằng 352, 463, 541 ; tổng các số trong ba cột theo thứ tự bằng 335, 687, 234 ?

14. Cho chín số xếp vào 9 ô thành một hàng ngang, trong đó số đầu tiên là 4, số cuối cùng là £ và tổng ba số ở ba ô liền nhau bất kỉ bằng 17. Hãy tìm chín số đó.

15. Tìm số có ba chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị và nếu viết số ấy theo thứ tự ngược lại thì nó giảm đi 94 đơn vị.

108. Th biết rằng có 2ð số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 2ð số nguyên tố đó là số chẵn hay số lẻ ?

104. Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tỉm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

105. Tìm bốn số nguyên tố liên tiếp, sao cho tổng của chúng là số nguyên tố.

106. Tổng của hai sổ nguyên tố có thể bằng 2008 hay không ?

107. Tìm hai số tự nhiên, sao cho tổng và tích của chúng đều là số nguyên tổ.

Read:   Sách tổng hợp chuyên đề trọng tâm thi vào 10 chuyên và HSG

108. Các số sau là số nguyên tố hay hợp sốa ?

a) A = 11… l (2001 chữ số 1) ;

b B = 11… 1 (2000 chữ số 1) ;

138. Phần thưởng cho học sinh của một lớp học gồm 128 vở, 48 bút chỉ, 192 nhãn vở. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng như nhau, mỗi phần thưởng gồm bao nhiêu vở, bút chỉ, nhãn vở ?

139. Ba khối 6, 7, 8 theo thứ tự có 300 học sinh, 276 học sinh, 252 học sinh xếp hàng dọc để diễu hành sao cho số hàng dọc của mỗi khối như nhau. Cơ thể xếp nhiều nhất thành mấy hàng dọc để mối khối đều không có ai lẻ hàng ? Khi đó ở mỗi khối có bao nhiêu hàng ngang ?

140. Người ta muốn chia 200 bút bi, 240 bút chì, 320 tẩy thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chỉ, tẩy ?

141. Tìm số chia và thương của một phép chia số tự nhiên cớ số bị chia bằng 9578 và các số dư liên tiếp là 5, 3, 2.

148. Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 5000, sao cho chia nó cho lỗ, cho 3ð được các số dư theo thứ tự là 8 và 18.

149. a) Tìm sế tự nhiên lớn nhất cớ ba chữ số, sao cho chia nớ cho 2, cho 3, cho 4, cho ð, che 6 ta được các số dư theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5.

Read:   Cẩm nang chứng minh 3 điểm thẳng hàng - Hình 7,8,9 - Nguyễn Đức Tấn

b) Tìm đạng chung của các số tự nhiên a chia cho 4 thì dư 3, chia cho 5 thì dư 4, chia cho 6 thì dư ð, chia hết cbo 13.

150. Tỉm số tự nhiên nhỏ nhất chia chc 8 dư 6, chia cho 12 dư 10, chia cho lỗ dư 13 và chia hết cho 23.

151. Tỉm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 8, 10, 1õ, 20 theo thứ tự dư 5, 7, 12, 17 và chia hết cho 41.

152. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho ð, cho 7, cho 9 có số dư theo thứ tự là 8, 4, 5.

183. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 3, cho 4, cho ð có số dư theo thứ tự là 1, 3, 1.

154. Trên đoạn đường đài 4800m có các cột điện trống cách nhau 60m, nay trồng lại cách nhau 80m. Hỏi có bao nhiêu cột không phải trồng lại, biết rằng ở cả hai đầu đoạn đường đều có cột điện ?

Xem thêm: Các bài tập và chuyên đề về tứ giác – Vũ Hữu Bình cực hay

[sociallocker] Tải về[/sociallocker]

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *