Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức – Sách Kết nối tri thức

BÀI TẬP SGK

1.30.

a) Tìm đơn thức $M$, biết rằng $\frac{7}{3}{{x}^{3}}{{y}^{2}}:M=7x{{y}^{2}}$.

b) Tìm đơn thức $N$ sao cho $N:0,5x{{y}^{2}}z=-xy$.

1.31. Cho đa thức $A=9x{{y}^{4}}-12{{x}^{2}}{{y}^{3}}+6{{x}^{3}}{{y}^{2}}$. Với mỗi trường hợp sau đây, xét xem $A$ có chia hết cho đơn thức $B$ hay không? Thực hiện phép chia trong trường hợp $A$ chia hết cho $B$.
a) $B=3{{x}^{2}}y$,
b) $B=-3x{{y}^{2}}$.

1.32. Thực hiện phép chia $\left( 7{{y}^{5}}{{z}^{2}}-14{{y}^{4}}{{z}^{3}}+2,1{{y}^{3}}{{z}^{4}} \right):\left( -7{{y}^{3}}{{z}^{2}} \right)$.

Read:   Phiếu bài tập Toán 8 – Bài tập cuối chương I – Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *