Phiếu bài tập Toán 8 – Lyện tập chung Phân tích đa thức thành nhân tử – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Lyện tập chung Phân tích đa thức thành nhân tử – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK KNTT

2.26. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) ${{x}^{2}}-6x+9-{{y}^{2}}$
b) $4{{x}^{2}}-{{y}^{2}}+4y-4$.
c) $xy+{{z}^{2}}+xz+yz$;
d) ${{x}^{2}}-4xy+4{{y}^{2}}+xz-2yz$.

2.27. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) ${{x}^{3}}+{{y}^{3}}+x+y$;
b) ${{x}^{3}}-{{y}^{3}}+x-y$.
c) ${{(x-y)}^{3}}+{{(x+y)}^{3}}$.
d) ${{x}^{3}}-3{{x}^{2}}y+3x{{y}^{2}}-{{y}^{3}}+{{y}^{2}}-{{x}^{2}}$.

Read:   Bài tập Toán 8 - Bài 1: Đơn Thức - Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *