Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Chân trời sáng tạo (CTST) tất cả các bộ môn

Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Chân trời sáng tạo (CTST) tất cả các bộ môn

Phiếu góp ý SGK Môn văn Lớp 8 CTST

Tên bài Trang/ dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Trong lời mẹ hát Trang 14, 15/KHI Phần suy ngẫm và phản hồi: câu hỏi 4 và 8 Nên gộp 2 câu hỏi này lại Vì nội dung 2 câu hỏi này có sự kế thừa và tiếp nối, tách ra xa sẽ làm đứt đoạn cảm xúc ngữ văn
Nhớ đồng Trang 17/KHI Phần suy ngẫm và phản hồi Nên thêm câu hỏi để học sinh liên hệ bản thân Tạo sự kết nối tri thức với cuộc sống tâm hồn của các em, tạo thói quen bày tỏ cảm xúc với người thân
Những chiếc lá thơm tho Trang 19/KHI Phần suy ngẫm và phản hồi Nên tạo cơ hội để học sinh chia sẻ tình cảm của mình dành cho ông bà Giáo dục tình cảm tâm hồn cho người học
Bạn đã biết gì về sóng thần? Trang 33/KHI Ngữ liệu Nên thay thế văn bản khác mang tính chất văn chương hơn Những tri thức khoa học này sẽ được môn lịch sử – địa lí giải quyết
Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? Trang 37/KHI Ngữ liệu Nên thay thế văn bản khác mang tính chất văn chương hơn Những tri thức khoa học này sẽ được môn lịch sử – địa lí giải quyết

 

Phiếu góp ý SGK Môn Toán Lớp 8 CTST

Tên bài Trang,

dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Đơn thức và đa thức nhiều biến 7/25 Ví dụ 1 Tính cả phần diện tích của sổ Khó
Đơn thức và đa thức nhiều biến 9/11 Gợi ý vấn đề Bỏ phần so sánh thể tích A và B Khó
Đơn thức và đa thức nhiều biến 10/5 Gợi ý vẫn đề Bỏ phần nhận xét về hai giá trị này Không gắn với nội dung trọng tâm
Bài tập cuối chương 5 29/21 Bài 17 Thêm phần nhận biết hai đường thẳng trùng nhau vào phần lý thuyết Nội dung bài 4 không đề cập đến hai đường thẳng trùng nhau

 

Phiếu góp ý SGK Môn Địa Lý Lớp 8 CTST

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Phân môn Địa Lý
Bài 2: Đặc điểm địa hình SGK trang 103

Nội dung 2: đặc điểm của các khu vực địa hình

Bản đồ địa hình chung Bổ sung thêm các lược đồ của các khu vực địa hình Giúp hs nhận biết được trên lược đồ các khu vực địa hình
Bài 13: Đặc điểm của sinh vật Việt Nam SGK trang 138

Nội dung 1: đa dạng sinh vật ở Việt Nam

Trong bài hiện rất ít hình ảnh minh họa Bổ sung thêm hình ảnh về sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam Cho bài học thêm sinh động. Học sinh dễ tiếp cận
Phân môn Lịch sử
Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn 28 Phần luyện tập Bổ sung thêm 1 số bài tập  

Bài tập còn ít.

Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX 62 Tại mục 2. Thành tựu về văn học và nghệ thuật Bổ sung thêm chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu. Chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu còn ít

 

Phiếu góp ý SGK Môn GDCDLớp 8 CTST

 

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Viết Nam Không Không Không Không
Bài 2: Tôn trọng sự đa dang của các dân tộc Việt Nam Không Không Không Không
Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo 18 Mục khám phá ( Biểu hiện của lao động sáng tạo) Nên bổ sung thêm thông tin về người nông dân trong quá trình lao động đã sáng tạo ra rất nhiều cỗ máy hữu ích cho nhà nông. Để học sinh thấy được trong lao động con người sẽ có sự sáng tạo
Bài 4: Bảo vệ lẽ phải Không Không Không Không
Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Trang 28 Thông tin 2

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề chặt phá rừng bừa bãi. Qua các hình ảnh  tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh  từ đó học sinh thấy được vai trò to lớn của tài nguyên thiên nhiên đặc biệt tài nguyên rừng đối với đời sống con người
Bài 6:  Xác định mục tiêu cá nhân

 

Không Không Không Không
Bài 7: Phòng chống bạo lực  gia đình Không Không Không Không
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu Không Không Không Không
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại Không Không Không Không
Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân Không Không Không Không

 

Phiếu góp ý SGK  Lớp 8 CTST MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

 

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Chủ đề 1

Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Trang 5 Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân Chủ đề 1:Khám  phá bản thân Bỏ bớt từ cho ngắn gọn
Chủ đề 2:Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người Trang 12 đến 21 Gồm 8 nhiệm vụ Giảm bớt nhiệm vụ

 

Học sinh phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong một chủ đề
Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện

 

Trang 25 Nhiệm vụ 2 Giảm bớt tình huống Đặt ra quá nhiều tình huống

 

Phiếu góp ý SGK Môn Công nghệ Lớp 8 CTST

– Tác giả: Bùi Văn Hồng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật 6,7 Cỡ chữ  nhỏ, hình vẽ , nội dung khó. Cỡ chữ to, màu sắc đẹp, sử dụng nhiều hình 3D cho hấp dẫn. Chưa hợp lí.
Bài 4: Vật liệu cơ khí 32,33 Chất dẻo nhiệt, chất dẻo nhiệt rắn Cho thêm hình ảnh thực tế Thiếu hình ảnh thực tế.
Các bài Kiến thức nặng, nhiều thuật ngữ mới. Kênh hình kênh chữ đẹp hơn, thoáng rộng rãi dễ nhìn, dễ tưởng tượng. Do tích hợp nhiều nội dung khó, cần thể hiện tường minh dễ hiểu hơn.

 

Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên:………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……….

Nội dung góp ý

SGK Tin học 8 của NXB Giáo dục Việt Nam

* Bộ Chân trời sáng tạo

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 16 Tin học và nghề nghiệp Trang 102 từ dòng 7 đến 16 ( Thuộc phần 2: một số nghề thuộc lĩnh vực tin học, liên quan đến ứng dụng tin học)

 

Chưa sâu sát, phân tích chưa rõ cho học sinh hiểu các cụm từ

như: kinh doanh trực tuyến, SEO, taxi công nghệ

Phân tích kỹ hơn các cụm từ kinh doanh trực tuyến, SEO, taxi công nghệ cho học sinh hiểu rõ (nhất là học sinh ngoại thành còn xa lạ với cụm từ “taxi công nghệ” Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

 

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Âm nhạc

Nhóm tác giả: Hồ Ngọc Hải – Nguyễn Thị Tố Mai – Nguyễn Văn Hảo

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
CĐ 4

Trái tim người thầy

24/ 4 Hát: Con đò thời gian Khi tóc thầy bạc (Trần Đức) Giai điệu, tầm cữ âm vực chưa phù hợp (Yêu cầu cao) với lứa tuổi học sinh
CĐ 4

Nhịp điệu quê hương

32/ 4 Hát: Khi vui xuân sang (Hát chèo, lời mới: Hoàng Anh) Để lời nguyên bản Giới thiệu hiệu quả nét đẹp giai điệu và lời ca về các bài chèo Việt Nam

Người góp ý
(ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Mĩ thuật

Tên bài Trang/dòng Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất
Bài 2: Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage Art) 10, 13 Tên các họa sĩ viết bằng tiếng nước ngoài Tên các họa sĩ nên ghi chú thêm phiên âm tiếng Việt Học sinh sẽ khó đọc đúng tên họa sĩ

……., ngày …. tháng… năm …..

GIÁO VIÊN

 

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tiếng Anh – Friends Plus

Tên bài Trang/Dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Unit 1 Page 13 /line 14,15 didn’t used to

did….used to

didn’t use to

did….use to

Câu phủ đinh và nghi vấn bỏ “d” sau use vì đã sử dụng trợ động từ “didn’t” và “did”
Unit 3: Adventure 35 Bài tập 7, 8 Thay bằng bài tập viết lại câu: Thì hiện tại hoàn thành chuyển sang quá khứ đơn và ngược lại. Đã sử dụng trong bài tập 3, bài tập 5

 

Người góp ý
(Kí và ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Tải về file word

Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 5 – Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *