Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Kết nối tri thức( KNTT) tất cả các bộ môn

Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Kết nối tri thức( KNTT) tất cả các bộ môn

PHỤ LỤC 2: PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: NGỮ VĂN
BỘ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1: Câu chuyện của lịch sử Trang 16/ câu hỏi số 1 Chỉ ra biệt ngữ ở những câu sau.. Chỉ ra biệt ngữ xã hội ở những câu sau… Để nội dung câu hỏi tường minh
Bài 3: Lời sông núi Trang 63/ câu hỏi số 4 Để khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng các tì tướng và thuyết phục họ Trần Quốc Tuấn đã nhắc đến nhiều hiện tượng trong thực tế. Đó là những hiện tượng nào Để khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng các tì tướng và thuyết phục họ Trần Quốc Tuấn đã nhắc đến nhiều biểu hiện trong thực tế. Đó là những biểu hiện nào Từ hiện tượng có nghĩa rộng chưa phù hợp với nội dung câu hỏi
Trang 67/ câu hỏi số 3 Bài nghị luận có mấy luận điểm? Bài nghị luận “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” có mấy luận điểm? Câu hỏi trong SGK chưa tường minh

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Toán ; Lớp: 8

Họ tên: ………………….…………….
Đơn vị công tác:………………………

Nội dung góp ý: Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài Trang,

dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Cộng trừ nhân đa thức 12/4 Hoạt động 2 Thay hoạt động khác bằng một hoạt động dễ hiểu hơn Khó
Chia đa thức cho đơn thức 14/14 Kiến thức trọng tâm Bỏ cách viết Nhầm lẫn với phân thức
Hiệu hai bình phương, bình phương một tổng hay một hiệu 30/7 Định nghĩa hằng đẳng thức Bỏ Mang tính hàn lâm cao
Luyện tập chung 41/4 Ví dụ a Thay bằng bài tập đơn giản hơn Khó
Phân tích đa thức thành nhân tử 44/1 Mục 2 và Mục 3 Thay đổi thứ tự

phân tích đa thức thành nhân tử bằng  phương pháp dùng hằng đẳng thức trước phương pháp nhóm

Phù hợp với thực tế của giải bài tập

 

 

TRƯỜNG THCS……….

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN/PHÂN MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

(NXB Giáo dục- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

 

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
 

 

 

 

Bài 2: Địa hình Việt Nam

Trang 108, dòng 1 “+ Vùng biển và thềm lục địa chịu tác động bởi các thiên tai như bão, ….” + Hạn chế: Vùng biển và thềm lục địa chịu tác động bởi các thiên tai như bão, sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn … – Thêm cụm từ “Hạn chế” để bố cục trình bày đồng nhất với 2 nội dung phía trên là: “Khai thác kinh tế ở khu vực đồi núi” và “Khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng.”

– Sử dụng cụm từ “các thiên tai” vì thế nên lấy ví dụ nhiều hơn 1.

 

 

 

 

 

Bài 3: Khoáng sản Việt Nam

1. Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam

(Trang 109)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– “Trên lãnh thổ Việt Nam đã thăm dò được hơn 60 loại khoáng sản khác nhau như khoáng sản: năng lượng, kim loại, phi kim loại.”

 

 

 

 

– Nội dung mục “Em có biết?”

 

– Nên lấy ví dụ về các loại khoáng sản chủ yếu của Việt Nam như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, Bô-xit, sắt, Apatit, đá vôi, ….

 

 

 

 

– Nên bổ sung thêm công dụng của từng nhóm khoáng sản.

 

 

 

 

– Đưa nội dung các mỏ khoáng sản ở cuối mục 1 vào .

– Cách dùng từ chưa thống nhất: Trong cùng trang nhưng “khoáng sản: năng lượng, kim loại, phi kim loại” được lấy ví dụ minh họa cho “loại khoáng sản”; còn trong mục “Em có biết?” lại là ví dụ minh họa cho “Nhóm khoáng sản”.

– Việc nêu công dụng của từng nhóm khoáng sản sẽ giúp HS hiểu rõ hơn về cách phân loại và ý nghĩa của từng nhóm khoáng sản.

– Để làm rõ hơn cách phân loại theo nguồn gốc hình thành.

 

 

Bài 6: Thủy văn Việt Nam

1. Sông ngòi

a) Đặc điểm chung

– Dòng 13

 

 

 

“Do có nguồn cung cấp nước dồi dào nên Việt Nam có tới 2360 con sông có chiều dài trên 10 km”

 

 

 

Nước ta có 2360 con sông có chiều dài trên 10 km.

Số lượng và chiều dài của các con sông phụ thuộc vào nhiều yếu tố ( ví dụ như khí hậu, địa hình…), không phải chỉ do nguồn cung cấp nước quyết định.

 

……, ngày ….. tháng…. năm……

GIÁO VIÊN

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Phụ lục 2. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8

 

PHÒNG GD&ĐT…..

TRƯỜNG THCS …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: GDCD – Bộ KNTT

                                                             

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Viết Nam Không Không Không Không
Bài 2: Tôn trọng sự đa dang của các dân tộc Việt Nam Không Không Không Không
Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo Không Không Không Không
Bài 4: Bảo vệ lẽ phải Không Không Không Không
Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Trang 26 b. Sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề chặt phá rừng bừa bãi. Qua các hình ảnh  tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh  từ đó học sinh thấy được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên rừng.
Bài 6:  Xác định mục tiêu cá nhân

 

Không Không Không Không
Bài 7: Phòng chống bạo lực  gia đình Không Không Không Không
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu Không Không Không Không
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại Trang 56 3.Trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa vũ khí cháy nổ và các chất độchại Bổ xung thêm hình ảnh người dân tự ý cưa bom mìm để bán sắt vụn. HS thấy được đó là việc làm nguy hiểm cần tránh.
Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân Không Không Không Không

 

……, ngày …. tháng….năm…..

 

GIÁO VIÊN

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT……            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THCS……..                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:………………….

  1. Bộ sách Kết nối tri thức

 

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Chủ đề 1

Em với nhà trường

Trang 6 Nội dung 2: Thực hành kĩ năng xây dựng và giữ gìn tình bạn ( Gồm 3 tình huống) Đưa ra 2 tình huống ( bỏ bớt tình huống 3) Không có đủ thời gian để hs có thể sử lí hết 3 tình huống như trong sách
Chủ đề 2:

Khám phá bản thân

Trang 16 Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết Thay: Phát huy khả năng hùng biện Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu
Chủ đề 9:

Hiểu bản thân,chọn đúng nghề

Trang 62 Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp Bỏ bớt một số hoạt động Quá nhiều hoạt động

 

Góp ý sách giáo khoa: Công nghệ 8  – Kết nối tri thức với cuộc sống

– Tác giả: Lê Huy Hoàng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Ôn tập chương V Thiết kế kỹ thuật 106,107 Sơ đồ hình quạt Quy trình thiết kế kĩ thuật. Sơ đồ tư duy có đầy đủ các bước thiết kế rõ ràng. Nội dung chưa thật tường minh.
Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 85, 86 Đặc điểm yêu cầu trong lĩnh vực kĩ thuật điện. Cho thêm hình ảnh thực tế Thiếu sinh động.

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN:Khoa học tự nhiên

Người góp ý:………………….

 

Sách giáo khoa: Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống 

– Tác giả: Vũ Văn Hùng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 18 76,77 Momen lực Giảm tải Kiến thức nặng với học sinh đại trà
Bài 22 92 Điốt Nên để vào phần mở rộng, giải thích tác dụng của diôt. Đa phần học sinh không tiếp xúc với điốt, chưa có khái niệm gì về điot.
Bài 24 99 Cường độ dòng điện Nên giới thiệu về biến trở và tác dụng của nó trước. HS không hiểu rõ thế nào là biến trở, biến trở khác điện trở ở đâu?
Bài 27 109 Thực hành đo năng lượng nhiệt Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa
Bài 33 140 Thực hành đo huyết áp( huyết áp kế đồng hồ) Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa
Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí 16,12 Giải thích khái niệm khối lượng  nguyên tử lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C Nên đưa giải thích vì sao chọn nguyên tử C HS có thể có thắc mắc mà GV không có cách giải thích chung
Bài 4 21,22 Nồng độ dung dịch không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh luyện tập, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn
Bài 33: Máu và cơ thể người 138 Mục 2. Chức năng hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí và các chất khác

 

-Mục III

1.Thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố.

 

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí ( oxygen và cacbondioxide)…

 

 

 

 

 

Cần đưa kiến thức cụ thể hơn

 

Cần cụ thể hơn để khắc sâu kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

Để HS phân biệt được  người bình thường và người bị thiếu máu

Bài 33 140 Thực hành đo huyết áp (bằng huyết áp kế đồng hồ)_ -Cho thêm tranh ảnh minh hoạ  – Cấp dụng cụ huyết áp kế kèm theo sách HS biết được dụng cụ huyết áp kế

-Nhà trường không có thiết bị

Toàn bộ sách không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh gợi nhớ lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn!

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên:……………

Đơn vị công tác: Trường THCS……

Nội dung góp ý

1)    SGK Tin học 8 của NXB Giáo dục Việt Nam

* Bộ kết nối tri thức

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 16 Tin học với nghề nghiệp Nguyên trang 92 phần 1 Tin học giúp nâng cao hiệu quả công việc Chưa phân tích sâu về lợi ích  của tin học trong cuộc sống Nói rõ, cụ thể hơn về lợi ích của tin học trong việc nâng cao chất lượng cuộcsống Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

 

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tiếng Anh – Global success

Mẫu 1

Phụ lục III
MẪU PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tiếng Anh Lớp: 8
Tên sách: Global success (
Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, NXB Giáo dục Việt Nam)

Họ và tên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Unit 3 31 Ngữ pháp về câu đơn Bỏ ngữ pháp về câu đơn

Bổ sung câu ghép với trạng từ chỉ thời gian ở bài 7 ( thu gọn các tập)

Câu đơn học sinh đã được học trong bài 2 sách lớp 7.

Đều là nội dung về câu ghép.

Unit 4 43 Ngữ pháp về: Yes/No and Wh-question Bỏ nội dung ngữ pháp về Yes/No and Wh-questions.

Thay thế bằng ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành.

Các câu hỏi: Yes/No; Wh-questions học sinh được thực hành rất nhiều trong các bài học.

Thì hiện tại hoàn thành cần được dạy từ lớp 8 và ôn tập lại ở lớp 9 để học sinh nắm được vì đây là thì tương đối nhiều cách sử dụng.

Unit 5 53, 54 Ngữ pháp về: a, an, the, … nên thu gọn Bổ sung thêm ngữ pháp về V + to V Mạo từ đã được học ở bài 12 sách lớp 7.

Học sinh chưa có bài dạy cụ thể với V + to V một số động từ quen thuộc như: want, need, decide, begin, start …

Unit 7 75 Ngữ pháp về câu ghép có mệnh đề chỉ thời gian. Chuyển nội dung ngữ pháp về câu ghép sang bài 3.

Đề xuất bổ sung ngữ pháp về câu bị động của thì hiện tại đơn

Đều là nội dung về câu ghép.

Bị động là nội dung khó liên quan đến nhiều thì trong Tiếng Anh, nếu học sinh không được tiếp cận từ lớp 8 và ôn tập lại ở lớp 9 thì sẽ khó nhớ được nội dung ngữ pháp.

Unit 8 87 Ngữ pháp về trạng từ tần suất Bỏ nội dung ngữ pháp về trạng từ tần suất.

Đề xuất bổ sung ngữ pháp về câu bị động của thì quá khứ đơn

Nội dung ngữ pháp về trạng từ tần suất học sinh được sửu dụng qua các bài học rất nhiều.
Unit 10 109 Nội dung về đại từ sở hữu. Bỏ nội dung về đại từ sở hữu.

Đề xuất bổ sung ngữ pháp về câu bị động của thì tương lai đơn và động từ khuyết thiếu

Thu gọn nội dung ngữ pháp về giới từ

Nội dung về đại từ sở hữu học sinh đã được học ở bài 11 sách lớp 7

Nội dung ngữ pháp về giới từ học sinh đã được học ở bài 6 sách lớp 7

Người góp ý

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Gợi ý nội dung góp ý

  1. Đối chiếu nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để góp ý chỉnh sửa, bảo đảm nội dung không vượt quá yêu cầu của Chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
  2. Xem xét tính chính xác, khoa học và sự phù hợp của các ngữ liệu/hình ảnh trong bản mẫu sách giáo khoa với đối tượng học sinh, đề xuất cách chỉnh sửa cụ thể đối với từng ngữ liệu/hình ảnh chưa phù hợp (nếu có).
  3. Xem xét các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

Mẫu 2

Phụ lục 2

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN TIẾNG ANH

Họ và tên:…………………………..

Đơn vị công tác:………………….

Nội dung góp ý Bộ sách Global success

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Unit 2. Life in the countryside.   A closer look 2. Nên có tiết ngữ pháp về trạng từ trước khi dạy so sánh của trạng từ. Dạy phần so sánh của ADV nhưng học sinh chưa học phần ADV
Unit 2 Page 23:   Nên bỏ hai bức tranh đi . Vì không có sự gắn kết với nội dung.
Unit 3 trang 29 Phần 3 Write a word or phrase …. Nên đổi bức tranh số 5. Bức tranh dễ gây hiểu lầm
Unit 6 Getting started Trang 60

Dòng thứ 4

“ In my country people usually buy food in a store or in a restaurant.” Nên Sửa lại: “ In my country, people usually ……….. Dùng dấu thêm phẩy
Unit 8

 

Trang 82 Dòng thứ 10 từ trên xuống

 

Dòng 11

Câu hỏi “Do you have similar markets in New Zealand?”

 

thay câu trả lời “ Yes, we do.”

Nên đổi thành “Are there similar markets in New Zealand?”

 

Thành “Yes, there are.”

 

Thêm dấu phẩy
Unit 9 Trang 92,Dòng thứ 3 phía tay phải từ trên xuống câu

 

“Suddently we haerd a very load noise.” Đổi lại là: “Suddently, we haerd a very load noise.”

 

Thêm dấu phẩy

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: NGHỆ THUẬT; Lớp 8 (Âm nhạc)

Nhóm tác giả: Hoàng Long – Đỗ Thị Minh Chính – Vũ Mai Lan

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
CĐ 2

Tôi yêu Việt Nam

Trang 17/dòng 1 Nghe nhạc: Khách đến chơi nhà (DCQH Bắc Ninh) -Trống cơm

-36 thứ chim

Bài: Khách đến chơi nhà, chưa phù hợp với nhiều học sinh vùng miền khác nhau. Thay đổi 1 trong 2 ca khúc Trống cơm, 36 thứ chim Gần gũi với học sinh các vùng miền. Giáo viên có thể tự trình bày ca khúc thay vì mở cho file nhạc HS xem

Người góp ý
(ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: Mĩ thuật (KNTT); Lớp 8

Họ tên: ………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………

Nội dung góp ý

Tên bài Trang/dòng Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất
Bài 1: Hình tượng con người trong Mĩ thuật 6/hình 4 Con-xtăng-tin Brên-cu-xi, Nụ hôn (the kiss), 1907-1908, tượng đá Không nên đưa hình ảnh này Vì không phù hợp với đối tượng học sinh lớp 8

……, ngày…. tháng …. năm…..

GIÁO VIÊN

 

Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 4 Cánh Diều tất cả các bộ môn
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *