PPCT môn KHTN Toán 8 – Cánh Diều – Năm học 2023 – 2024

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 8 – Bộ sách: CÁNH DIỀU

(Năm học: 2023- 2024)

(Kèm theo Công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 05 năm 2022 của Sở GDĐT)

Tổng số tiết cả năm: 140 tiết ( HKI: 72 tiết/18 tuần – HKII: 68 tiết/17 tuần)

Kiểm tra giữa kì I: tuần 10 – Kiểm tra cuối kì I: tuần 18

Kiểm tra giữa kì II: tuần 27 – Kiểm tra cuối kì II: tuần 35

S

TT

Tên chủ đề Tên bài học Số tiết Tiết theo PPCT
HỌC KÌ I
1 Mở mở đầu

(3 tiết)

Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn khoa học tự nhiên 8 3 1, 2, 3
2 Chủ đề 1 – PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

(22 tiết)

 

Bài 1. Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học. 2 4, 5
3 Bài 2. Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học. 3 6, 7, 8
4 Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hoá học. 4 9, 10,

11, 12

5 Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí. 2 13, 14
6 Bài 5. Tính theo phương trình hoá học. 4 15, 16,

17, 18

7 Bài 6. Nồng độ dung dịch. 3 19, 20, 21
8 Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác 3 22, 23, 24
9 Ôn tập chủ đề 1 1 25
10 Chủ đề 2 – MỘT SỐ CHẤT THÔNG DỤNG

(11 tiết)

Bài 8. Acid 3 26, 27, 28
11 Bài 9. Base. 3 29, 30, 31
12 Bài 10. Thang pH 2 32, 33
13 Bài 11. Oxide 3 34, 35, 36
14 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 2 37, 38
15 Chủ đề 2 – MỘT SỐ CHẤT THÔNG DỤNG

(Tiếp theo)

(10 tiết)

Bài 12. Muối 6 39, 40, 41, 42, 43, 44
16 Bài 13. Phân bón hoá học 3 45, 46, 47
17 Ôn tập chủ đề 2 1 48
18 Chủ đề 3 – KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

(12 tiết)

 

Bài 14. Khối lượng riêng 2 49, 50
19 Bài 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó. 2 51, 52
20 Bài 16. Áp suất 3 53, 54, 55
21 Bài 17. Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí 4 56, 57,

58, 59

22 Ôn tập chủ đề 3 1 60
23 Chủ đề 4 – TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC

9 tiết

Bài 18. Lực có thể làm quay vật 4 61, 62,

63, 64

24 Bài 19. Đòn bẩy 4 65, 66,

67, 68

25 Ôn tập chủ đề 4 1 69
26 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 1 70
27 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 2 71, 72
HỌC KÌ II
28 Chủ đề 5 – ĐIỆN

(12 tiết)

 

Bài 20. Sự nhiễm điện. 2 73, 74
29 Bài 21. Mạch điện. 4 75, 76,

77, 78

30 Bài 22. Tác dụng của dòng điện 3 79, 80, 81
31 Bài 23. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế 2 82, 83
32 Ôn tập chủ đề 4 + 5 1 84
33 Chủ đề 6 – NHIỆT

(9 tiết)

Bài 24. Năng lượng nhiệt 2 85, 86
34 Bài 25. Truyền năng lượng nhiệt 3 87, 88, 89
35 Bài 26. Sự nở vì nhiệt 3 90, 91, 92
36 Ôn tập chủ đề 6 1 93
37 Chủ đề 7 – SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI

(12 tiết)

Bài 27. Khái quát về cơ thể người 1 94
38 Bài 28. Hệ vận động ở người 3 95, 96, 97
39 Bài 29. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người 4 98, 99, 100, 101
40 Bài 30. Máu và hệ tuần hoàn ở người 3 102, 103, 104
41 Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn 1 105
42 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 2 106, 107
43  

 

 

Chủ đề 7 – SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI

(Tiếp theo)

(16 tiết)

Bài 32. Hệ hô hấp ở người 3 108, 109, 110
44 Bài 33. Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người 3 111, 112, 113
45 Bài 34. Hệ thần kinh và các giác quan ở người 3 114, 115, 116
46 Bài 35. Hệ nội tiết ở người 2 117, 118
47 Bài 36. Da và điều hoà thân nhiệt ở người 2 119, 120
48 Bài 37. Sinh sản ở người 2 121, 122
49 Ôn tập chủ đề 7 1 123
50 Chủ đề 8 – SINH THÁI

 

(14 tiết )

 

 

Bài 38. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 2 124, 125
51 Bài 39. Quần thể sinh vật 2 126, 127
52 Bài 40. Quần xã sinh vật 3 128, 129, 130
53 Bài 41. Hệ sinh thái 3 131, 132, 133
54 Bài 42. Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường 3 134, 135, 136
55 Ôn tập chủ đề 8 1 137
56 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 1 138
57 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 2 139, 140

PHƯỚC AN, NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2023

NGƯỜI LẬP

Link tải ở comment

Read:   Sách bài tập KHTN 8 - Cánh diều và một số nội dung được Word hóa
Hình đại diện của người dùng

admin

Một bình luận trong “PPCT môn KHTN Toán 8 – Cánh Diều – Năm học 2023 – 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *