Sách ôn luyện và kiểm tra toán 6 – Nguyễn Đức Tấn

Xin chia sẻ với các bạn cuốn Sách ôn luyện và kiểm tra toán 6 – Vũ Hữu Bình

 

Xem thử một vài đề ôn luyện trong cuốn sách

Đề 03

TẬP HỢP. PHẦN TỪ CUA MỘT TẬP HỢP
TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN ~ GHI SỐ TỰ NHIÊN PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

A/ LÍ THUYẾT

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:
Số  tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là:
A. 1111 B. 12345 C. 01234 D. 10234
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: .
Số phần tử của tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 12 nhưng nhỏ hơn 14 là:
A.3 B.2 C.1 D.0

B/ CÁC BÀI TOÁN

Bài 1. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
Az=lxeN/x=axa-avớia=2;, 3; 4l.
Bài 2.
a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
b) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
c) Tính tổng của số tự nhiên bé nhất có bốn chữ số khác nhau với số
tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
Bài 3. Cho M là tập hợp các số tự nhiên chắn không nhỏ hơn 18 và nhỏ hơn 32.

a) Viết tập hợp M bằng cách liệt kẻ các phản tử.
b) Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:
19[ ] M; 24[ ] M: 21L ]M

Read:   Đề kiểm tra kiến thức toán 9 - Cẩm nang học tốt môn toán

Bài 4. Cho tập hợp A và B. Biết rằng:
Tập hợp A là các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7.
Tập hợp B = {16: 18, 25; 27; 34; 3ðI.
ø) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử –
b) Viết tập hợp C các phần tử vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B.
€) Biểu điện bằng hình vẽ các tập hợp A, B, C. .

Bài 6. Cho năm chữ số 0; 3; 5; 7; 9. Viết số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số trên (các chữ số trên chỉ xuất hiện một lần ở mỗi số}

ĐỀ 8

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN ~ PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

A/ LÍ THUYẾT

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:
Tìm x c N, biết 2x + x = 4ð : 3
A.x=4 B.x=5 C.x=50 D.x=2
Câu 2. Chọn câu trả lời sai:
Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho ð dư 2 là:
AÁ.5a+2(acN) B.2+5b (be N›
C.2x+ð(xeN) D.5y+2(weN)

B/ CÁC DẠNG TOÁN

Bài 1. Hãy viết xen giữa các chữ số của số 123456 các đấu “+” để được tổng các số bằng 66.
Bài 2. Cho ba chữ số a, b, c sao cho 0 <a < b«<c.
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên có ba chữ số gồm cả ba chữ số a, b, c.
b› Biết tổng của số lớn nhất trong tập hợp Á với số cab bằng 41 1. Tìm ba chữ số a, b, e nói trên.
Bài 3. Trong một phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên, có số bị chia !là 200 và sở dư là 13. Tìm số chia và thương.

Read:   Cuốn sách bỏ túi cho HS lớp 9 "16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn toán"

Bài 4. Tìm một số tự nhiên có 6 chữ sử “ó chữ sở hàng đơn vị là 4. Nêu ta đời chữ số 4 lên đầu (thành chữ số hàng vạn:, các chữ số khác vẫn giữ nguyên thứ tự thì được sô n:ới gắp 4 lan sở cả,

Bài 5. Tìm số tự nhiên có ð chừ sở, biết răng nếu viết thêm chữ số 7 đằng trước số đó thì được só lén gấp 5 lần sở có được khi viết thêm chữ số 7 vào đằng sau số đó.

Xem thêm: 500 bài toán cơ bản và nâng cao – Lớp 6

[sociallocker] tải sách[/sociallocker]

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *