Số hoàn hảo – Lập trình trong Scratch và Python

Số hoàn hảo – Lập trình trong Scratch và Python

Định nghĩa số hoàn hảo

Số hoàn hảo là một số tự nhiên mà tổng của các ước số thực sự của nó (tức là các ước số dương nhỏ hơn nó) bằng chính nó. Ví dụ, số 6 là một số hoàn hảo vì tổng của các ước số thực sự của nó (1, 2, 3) bằng chính nó: 1 + 2 + 3 = 6.

Số hoàn hảo khác với số nguyên tố. Một số nguyên tố là một số chỉ có hai ước số dương duy nhất là 1 và chính nó. Trong khi đó, số hoàn hảo có nhiều hơn hai ước số và tổng của các ước số thực sự của nó bằng chính nó.

Các ví dụ khác của các số hoàn hảo bao gồm số 28 (1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28) và số 496 (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496).

Tuy nhiên, các số hoàn hảo rất hiếm và không có một công thức đơn giản nào để tìm ra tất cả các số hoàn hảo. Một số số hoàn hảo đã được biết đến có thể được xây dựng thông qua các công thức phức tạp, nhưng không có một công thức chung cho tất cả các số hoàn hảo.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *