Tài liệu bất đẳng thức Cauchy Schwartz bằng tiếng anh

Hôm nay mình sưu tầm được cuốn sách bất đẳng thức Cauchy Schwartz bằng tiếng anh, nên chia sẻ lên để bạn nào biết anh có thể tham khảo thêm.

THE CAUCHY-SCHWARZ MASTER CLASS

This lively, problem-oriented text is designed to coach readers toward mastery of the most fundamental mathematical inequalities. With the Cauchy-Schwarz inequality as the initial guide, the reader if led through
a sequence of fascinating problems whose solutions are presented as they might have been discovered — either by one of history’s famous mathe- maticians or by the reader. The problems emphasize beauty and surprise. but along the way readers will find systematic coverage of the geome- try of squares, convexity, the ladder of power means, majorization, Schur convexity, exponential sums, and the inequalities of Hélder, Hilbert. and Hardy.

The text is accessible to anyone who knows calculus and who cares about solving problems. It is well suited to self-study, directed study, or as a supplement to courses in analysis, probability. and combinatorics. J. Michael Steele is C. F. Koo Professor of Statistics at the Wharton School, University of Pennsylvania. He is the author of more than 100 mathematical publications, including the books Probability Theory and Combinatorial Optimization and Stochastic Calculus and Financial Applications. He is also the founding editor of the Annals of Applied Probability.

Dịch sơ phần giới thiệu như sau:

LỚP HỌC CAUCHY-SCHWARZ

Văn bản hướng đến vấn đề sinh động này được thiết kế để hướng dẫn người đọc hướng tới việc làm chủ các bất đẳng thức toán học cơ bản nhất. Với sự bất bình đẳng Cauchy-Schwarz là hướng dẫn ban đầu, người đọc nếu được dẫn qua một chuỗi các vấn đề hấp dẫn mà các giải pháp được trình bày khi chúng có thể được phát hiện – bởi một trong những nhà toán học nổi tiếng trong lịch sử hoặc bởi người đọc. Các vấn đề nhấn mạnh vẻ đẹp và sự bất ngờ. nhưng trên đường đi, độc giả sẽ tìm thấy sự bao quát có hệ thống về địa chất của hình vuông, độ lồi, bậc thang của phương tiện sức mạnh, sự đa dạng hóa, độ lồi Schur, tổng số mũ và bất đẳng thức của Hélder, Hilbert. và Hardy.

Read:   40 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận - Toán 6

Văn bản có thể truy cập được cho bất cứ ai biết tính toán và quan tâm đến việc giải quyết vấn đề. Nó rất phù hợp để tự học, nghiên cứu theo định hướng hoặc như là một bổ sung cho các khóa học về phân tích, xác suất. và tổ hợp. J. Michael Steele là C. F. Koo Giáo sư Thống kê tại Trường Wharton, Đại học Pennsylvania. Ông là tác giả của hơn 100 ấn phẩm toán học, bao gồm các cuốn sách Lý thuyết xác suất và Tối ưu hóa kết hợp và Tính toán ngẫu nhiên và Ứng dụng tài chính. Ông cũng là biên tập viên sáng lập của Biên niên sử Xác suất ứng dụng.

Xem thêm:

[sociallocker] Tải về[/sociallocker]

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *