Thiết lập đa giác đều từ các khối màu tam giác trong Scratch

Thiết lập đa giác đều từ các khối màu tam giác trong Scratch là một ý tưởng vẽ hình từ câu số 3 của đề thi THT thành phố Bắc Giang 1819 nhưng tổng quát hơn, đó là bạn có thể kéo chọn số cạnh theo ý muốn.

Xem thử Thiết lập đa giác đều từ các khối màu tam giác trong Scratch

Hãy nhấn lá cờ màu xanh và chạy chương trình để thử nghiệm, kéo chọn số cạnh mỗi lần khác nhau

Lập trình vẽ đa giác đều từ các khối màu tam giác trong Scratch

Tùy vào phong cách và kĩ thuật mà cách vẽ sẽ khác nhau, ở đây mình sử dụng kĩ thuật tô màu tam giác theo kiểu xoắn ốc, mình đảm bảo rằng 10 bạn thì sẽ có 10 cách vẽ khác nhau, vì thế đây chỉ là một cách vẽ tham khảo

Bước 1: tạo các biến

Cạnh: chứa độ dài cạnh đa giác.

a: Biến trung gian để vẽ đa giác

i: biến đếm số tam giác đã được vẽ

số cạnh: Chứa số cạnh đa giác

x, y: lưu lại tọa độ của đối tượng.

Bước 2: Tạo mảnh ghép vẽ tam giác để tô màu

Bước 3: Chương trình chính

Do nếu để khối lệnh dài khó chụp để chia sẻ nên mình tách ra khối lặp lại cho dễ quan sát.

Read:   Dãy số 1, 2, 4, 8, 16 - Lập trình trong Scratch và Python

Ý tưởng của mình là dùng biến x, y lưu lại vị trí xuất phát ban đầu, sau mỗi lần vẽ tam giác xong quay lại vị trí đó và vòng lặp lại i lần sẽ giúp di chuyển đến đỉnh đa giác tiếp theo để vẽ tiếp tam giác.

Tại sao lại phải làm như trên bởi vì với cách vẽ này thì vì vị trí khi bắt đầu vẽ tam giác đều và sao khi vẽ sẽ khác nhau nên không cẩn thận ta sẽ khó điều khiển đối tượng vào đúng vị trí xuất phát.

Kết quả

Sau đây là kết quả khi chạy với số cạnh lần lượt là 7, 8, 10, 12

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *