Thử khả năng lập trình của ChartGPT

Hãy cùng Wtailieu Thử khả năng lập trình của ChartGPT ngay sau những ví dụ sau nào

ChartGPT lập trình tính tổng từ 1 đến 100

Yêu cầu: lập trình tính tổng từ 1 đến 100 trong Python

Kết quả: Có thể sử dụng vòng lặp for và biến tổng sum để tính tổng của các số từ 1 đến 100 trong Python:
sum = 0
for i in range(1,101):
  sum += i
print("Tổng là:", sum)

ChartGPT lập trình tính chỉ số BMI

Yêu cầu: Giúp tôi viết chương trình tính chỉ số BMI bằng Python

Kết quả:

Để tính chỉ số BMI (Body Mass Index) bằng Python, bạn có thể sử dụng các công thức sau:

BMI = cân nặng (kg) / (chiều cao (m))^2

Ví dụ:
def calculate_bmi(weight, height):
  bmi = weight / (height**2)
  return bmi

weight = float(input("Nhập cân nặng (kg): "))
height = float(input("Nhập chiều cao (m): "))
bmi = calculate_bmi(weight, height)
print("Chỉ số BMI: {:.2f}".format(bmi))

Bạn cũng có thể thêm một phần để xác định mức độ gầy/béo dựa trên chỉ số BMI vừa tính toán.

Hãy xem ChartGPT làm văn nữa nào.

ChartGPT lập trình vẽ hình trong Python

Yêu cầu: Hãy lập trình vẽ hình vuông trong Python

Kết quả: Bạn có thể sử dụng thư viện turtle để vẽ hình vuông trong Python. Đây là một ví dụ cơ bản:


import turtle

t = turtle.Turtle()
t.speed(0) # set the speed to the fastest

for _ in range(4):
  t.forward(100)
  t.right(90)

turtle.done()

Hình vuông sẽ được vẽ bằng cách di chuyển turtle về phía trước 100 đơn vị, sau đó quay phải 90 độ 4 lần.

Read:   Đề luyện thi HSG Tin 11 - THPT Yên Thành - Có code tham khảo

ChartGPT Hướng dẫn lập trình game baby birth trong Python

Yêu cầu: Hãy giúp tôi lập trình game baby birth trong Python

Kết quả:

Để lập trình một game “baby birth” trong Python, bạn có thể sử dụng thư viện Pygame để tạo giao diện và thực hiện các tác vụ liên quan đến game.

Bắt đầu bằng việc cài đặt Pygame:

pip install pygame

Sau đó, tạo một tệp Python và gõ mã sau để khởi chạy một cửa sổ với kích thước mặc định:import pygame

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))

running = True
while running:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      running = False

pygame.quit()

Bây giờ, bạn có thể thêm các phần tử và hoạt động cho game bằng cách sử dụng các hàm và lệnh của Pygame.

Đây chỉ là một gợi ý để bắt đầu, tùy theo tùy ý của bạn để xây dựng trò chơi “baby birth”. Hãy tìm hiểu thêm về Pygame và thực hành thêm để hoàn thiện kỹ năng lập trình của bạn.

Nếu bạn muốn trải nghiệm hãy tạo tk theo Hướng dẫn tạo tài khoản ChatGPT (OpenAI) ở Việt Nam

ChartGPT Hướng dẫn tạo game bắn súng trong Python

Yêu cầu: Giúp tôi viết một game bắn súng bằng Python

Kết quả:

Bạn có thể sử dụng thư viện Pygame để viết một game bắn súng trong Python. Đây là một thư viện mã nguồn mở cho phép bạn xây dựng các trò chơi và multimedia trên máy tính của mình.

Bước 1: Cài đặt Pygame

Read:   Tìm dãy con thỏa điều kiện trong pascal

Cài đặt Pygame bằng cách chạy lệnh sau trong terminal hoặc Command Prompt:

pip install pygame

Bước 2: Tạo cấu trúc của game
import pygame

# Khởi tạo pygame
pygame.init()

# Tạo kích thước cửa sổ
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))

# Tạo tiêu đề của cửa sổ
pygame.display.set_caption("Shooter Game")

# Chạy vòng lặp cho trò chơi
running = True
while running:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      running = False

# Dừng pygame và thoát
pygame.quit()

Bước 3: Thêm các đối tượng vào game

 • Tải hình ảnh cho các đối tượng của game, chẳng hạn như nền, nhân vật, địch, v.v.
 • Sử dụng hàm blit để vẽ các đối tượng lên màn hình.

Bước 4: Xử lý logic cho game

 • Xử lý va chạm giữa các đối tượng.
 • Tính toán điểm số và chế độ kết thúc trò chơi.

Bước 5: Chạy trò chơi và kiểm tra kết quả

Các bạn thấy khả năng lập trình của ChartGPT thế nào nhỉ, cùng comment cho bình luận nào

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *