Tổng hợp đề thi HSG Toán 9 – Huyện Hương Khê

Tổng hợp đề thi HSG Toán 9 – Huyện Hương Khê

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN HƯƠNG KHÊ NĂM 2018 – 2019

PHẦN GHI KẾT QUẢ (Thí sinh chỉ cần ghi kết quả vào tờ giấy thi)

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A=(2+1)({{2}^{2}}+1)({{2}^{4}}+1)…({{2}^{256}}+1)+1$

Câu 2. Biết $a+b+c=0$. Tính $B=\frac{ab}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}}+\frac{bc}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-{{a}^{2}}}+\frac{ac}{{{a}^{2}}+{{c}^{2}}-{{b}^{2}}}$

Câu 3. Tìm số tự nhiên $a$sao cho $a(a+1)+a(a+2)+(a+1)(a+2)=341$

Câu 4. Tính diện tích hình thang $ABCD$$(AD//BC)$có hai đường chéo cắt nhau tại $O$. Biết diện tích hai tam giác $OBC$ và $OAD$lần lượt là $81c{{m}^{2}}$ và $36c{{m}^{2}}$

Câu 5. Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{2}(\sqrt{2}-2)+{{(\sqrt{2}+1)}^{2}}$

Câu 6. Viết một số tiếp theo của dãy $:1;4;18;96;600;…$

Câu 7. Tìm  $x$ biết $(x-2){{({{x}^{2}}+6x-11)}^{2}}={{(5{{x}^{2}}-10x+1)}^{2}}$

Câu 8. Cho $3$ số $x,y,z$ thỏa mãn $x+y+z=3$ và ${{x}^{4}}+{{y}^{4}}+{{z}^{4}}=3xyz$.

Tính giá trị của $M={{x}^{2018}}+{{y}^{2019}}+{{z}^{2020}}$

Câu 9. Tìm đa thức dư của phép chia ${{x}^{2019}}+{{x}^{2018}}+x+2018$ cho${{x}^{2}}-1$

Câu 10. Một túi đựng những quả bóng cùng cỡ có 7 quả bóng màu đỏ, 8 bóng xanh và 3 bóng vàng. Hỏi ít nhất phải lấy bao nhiêu quả để chắc chắn lấy được 3 quả bóng màu đỏ.

PHẦN TỰ LUẬN(Thí sinh trình bày lời giải vào tờ giây thi)

Câu 11. Giải phương trình $\sqrt{x-2\sqrt{x-3}-2}=1$

Read:   Đề thi HSG Toán 9 THCS Ngôi Sao Hà Nội – Năm học 2022 – 2023

Câu 12. Cho tam giác $ABC$vuông tại $A$ có $M$ là trung điểm $BC$. Trên nửa mặt phẳng bờ $BC$ có chứa điểm $A$ vẽ các tia $Bx,Cy$ cùng vuông góc với $BC$. Đường thẳng vuông góc với $AM$ tại $A$ cắt $Bx$ ở $D$ và $Cy$ ở $E$, $DC$ cắt $BE$ tại $I$, $AI$ cắt $BC$ tại $K$. Chứng minh rằng

a) Tam giác $DAB$cân tại $D$

b) $AK$vuông góc với $BC$

c) $I$ là trung điểm của $AK$.

Câu 13. Giờ Toán cô giáo trả bài kiểm tra . Bốn bạn Tuấn, Hùng, Lan, Quân ngồi cùng bàn đều đạt điểm 8 trở lên. Giờ ra chơi Phương hỏi điểm của 4 bạn, Tuấn trả lời: Lan không đạt điểm 10, Mình và Quân không đạt điểm 9 còn Hùng không đạt điểm 8, Hùng nói: Mình không đạt điểm 10, Lan không đạt điểm 9 còn Tuấn và Quân đều không đạt điểm 8. Bạn hãy cho biết mỗi người đạt mấy điểm?

 LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN HƯƠNG KHÊ NĂM 2018 – 2019

PHẦN GHI KẾT QUẢ

Câu 1. Rút gọn biểu thức $A=(2+1)({{2}^{2}}+1)({{2}^{4}}+1)…({{2}^{256}}+1)+1$

Kết quả:$A={{2}^{512}}$

Câu 2. Biết $a+b+c=0$. Tính $B=\frac{ab}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}}+\frac{bc}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-{{a}^{2}}}+\frac{ac}{{{a}^{2}}+{{c}^{2}}-{{b}^{2}}}$

Kết quả:$B=-\frac{3}{2}$

Câu 3. Tìm số tự nhiên $a$sao cho $a(a+1)+a(a+2)+(a+1)(a+2)=341$

Kết quả: Không tồn tại số $a$ thỏa mãn

Câu 4. Tính diện tích hình thang $ABCD$$(AD//BC)$có hai đường chéo cắt nhau tại $O$. Biết diện tích hai tam giác $OBC$ và $OAD$lần lượt là $81c{{m}^{2}}$ và $36c{{m}^{2}}$

Kết quả:$225c{{m}^{2}}$

Câu 5. Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{2}(\sqrt{2}-2)+{{(\sqrt{2}+1)}^{2}}$

Kết quả:$A=5$

Read:   HĐT và ứng dụng phần 2 - Bài tập ứng dụng

Câu 6. Viết một số tiếp theo của dãy $:1;4;18;96;600;…$

Kết quả:$6.6!=4320$

Câu 7. Tìm  $x$ biết $(x-2){{({{x}^{2}}+6x-11)}^{2}}={{(5{{x}^{2}}-10x+1)}^{2}}$

Kết quả:$x=3$

Câu 8. Cho $3$ số $x,y,z$ thỏa mãn $x+y+z=3$ và ${{x}^{4}}+{{y}^{4}}+{{z}^{4}}=3xyz$.

Tính giá trị của $M={{x}^{2018}}+{{y}^{2019}}+{{z}^{2020}}$

Kết quả:$M=3$

Câu 9. Tìm đa thức dư của phép chia ${{x}^{2019}}+{{x}^{2018}}+x+2018$ cho${{x}^{2}}-1$

Kết quả:$2x+2019$

Câu 10. Một túi đựng những quả bóng cùng cỡ có 7 quả bóng màu đỏ, 8 bóng xanh và 3 bóng vàng. Hỏi ít nhất phải lấy bao nhiêu quả để chắc chắn lấy được 3 quả bóng màu đỏ.

Kết quả:$14$ quả

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 11. Giải phương trình $\sqrt{x-2\sqrt{x-3}-2}=1$

Lời giải

Ta có $x-2\sqrt{x-3}-2=x-3-2\sqrt{x-3}+1={{(\sqrt{x-3}-1)}^{2}}$. Do đó ĐKXĐ: $x\ge 3$

Phương trình
$ \Leftrightarrow \left| {\sqrt {x – 3} – 1} \right| = 1 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\sqrt {x – 3} – 1 = 1 \hfill \cr
\sqrt {x – 3} – 1 = – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\sqrt {x – 3} = 2 \hfill \cr
\sqrt {x – 3} = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 7 \hfill \cr
x = 3 \hfill \cr} \right.$

Phương trình có các nghiệm: $x=3,x=7.$

Câu 12. Cho tam giác $ABC$vuông tại $A$ có $M$ là trung điểm $BC$. Trên nửa mặt phẳng bờ $BC$ có chứa điểm $A$ vẽ các tia $Bx,Cy$ cùng vuông góc với $BC$. Đường thẳng vuông góc với $AM$ tại $A$ cắt $Bx$ ở $D$ và $Cy$ ở $E$, $DC$ cắt $BE$ tại $I$, $AI$ cắt $BC$ tại $K$. Chứng minh rằng

a) Tam giác $DAB$cân tại $D$

b) $AK$vuông góc với $BC$

c) $I$ là trung điểm của $AK$.

Lời giải

a) Vì $MB=MC$ nên \[MA=MB=MC;\widehat{MAD}=\widehat{MBD}={{90}^{0}}\]

Read:   File Word đề thi HSG Toán 9 – Tỉnh Ninh Bình – Năm học 2022 – 2023

Cạnh huyền $DM$chung nên $\Delta MAD=\Delta MBD$$\Rightarrow DA=DB\Rightarrow \Delta DAB$cân tại $D$

b) Tương tự a) ta có $\Delta MAE=\Delta MCE\Rightarrow EA=EC$. Áp dụng hệ quả định lý Ta-Let ta có:

$DB//EC$ và $\frac{EC}{DB}=\frac{IE}{IB}\Rightarrow \frac{EA}{DA}=\frac{IE}{IB}$. Suy ra $AI//DB$ mà $DB\bot BC\Rightarrow AK\bot BC$

c) Áp dụng hệ quả định lý Ta-Lét ta có: $\frac{IA}{DB}=\frac{IE}{BE}=\frac{IC}{DC}=\frac{IK}{DE}\Rightarrow IA=IK.$

Câu 13. Giờ Toán cô giáo trả bài kiểm tra . Bốn bạn Tuấn, Hùng, Lan, Quân ngồi cùng bàn đều đạt điểm 8 trở lên. Giờ ra chơi Phương hỏi điểm của 4 bạn, Tuấn trả lời: Lan không đạt điểm 10, Mình và Quân không đạt điểm 9 còn Hùng không đạt điểm 8, Hùng nói: Mình không đạt điểm 10, Lan không đạt điểm 9 còn Tuấn và Quân đều không đạt điểm 8. Bạn hãy cho biết mỗi người đạt mấy điểm?

Lời giải

Theo Tuấn và Hùng nói

+ Lan không đạt điểm 10, điểm 9. Suy ra Lan đạt điểm 8

+ Quân không đạt điểm 9, điểm 8. Suy ra Lan đạt điểm 10

+ Hùng không đạt điểm 8, điểm 10. Suy ra Lan đạt điểm 9

+ Tuấn không đạt điểm 9, điểm 8. Suy ra Lan đạt điểm 10

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *