Tổng hợp đề thi Scratch

Đây là trang tổng hợp tất cả các đề thi Scratch trên trang tôi yêu Scratch làm tài liệu cho các bạn tham khảo, để cho kho đề thi này ngày càng phong phú thêm thì cần phải có sự đóng góp của tất cả cộng đồng, chính vì thế khi các bạn có đề thi mới hãy chụp và chuyển đề thi thành file PDF chất lượng tốt sao đó chia sẻ trên nhóm facebook tôi yêu Scratch mình sẽ tổng hợp lại và để tại đây.

Đề thi tin học trẻ bảng A – Scratch năm 2022

Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2022 vòng sơ khảo

Đề thi Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Bình năm 2022

Đề thi tin học trẻ Bình Định năm 2022 

Đề thi Tin học trẻ Quảng Nam 2022

Đề thi tin học trẻ Tiểu Học – Tiền Giang – Năm 2022 

Đề thi Tin học trẻ bảng A Hà Nội 2022 

Đề thi tin học trẻ bảng A – Scratch năm 2021

 

Hi vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng Tôi yêu Scratch thì kho đề thi sẽ ngày càng phong phú hơn và thực sự là một nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho các bạn.