Tổng hợp đề thi THT khối tiểu học Tỉnh Bắc Giang

Tổng hợp đề thi THT khối tiểu học Tỉnh Bắc Giang

Đề thi THT cấp thành phố – Năm học 2018 – 2019 – Bắc Giang

Yêu cầu chung:

Em hãy tạo thư mục số háo danh của mình vào ổ đĩa D:\THT2019-SBD

(SBD là số báo danh). Ví dụ: Em có số báo danh là 00Ị thì tạo thư mục: THT2019-001

Câu 1: (20 điểm)

Năm 2018 và đầu năm 2019 là năm đại thành công của Bóng đá Việt Nam, cũng là năm mà ngành thể thao Việt Nam thành công nhất trên đấu trường quốc tế. Thành công của Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của mồi người dân Việt Nam. Bóng đá đá góp phần xây dựng lên tình đoàn kết dân tộc, xây dựng một đất nước ngày một phát triển và quảng bá hình ảnh của đất nước chúng ta đến với bạn bè thế giới. Em hãy xây dựng một bài trình chiếu gồm 5 Slide với chú “Bóng đá Việt Nam” ghi lại những cảm nhận của em về thành công cúa Bóng đá Việt Nam, trong bài trình chiếu có chèn hình ảnh mà em tự vẽ (Có thể dùng phan mềm Paint để vẽ). Lưu bài trình chiếu với tên là Cau1 vào thư mục đã tạo.

Câu 2: (10 điểm)

Read:   Đề thi tuyển sinh vào 10 các quận TP Hồ Chí Minh - Nhiều bài toán thực tế hay

Em hày dùng lệnh trong MSWLogo hoặc kéo thà các lệnh trong Scratch để tính tồng dày số sau: 1 + 2 + 3 +… + 2019. Lưu lại với tên Cau2.lgo hoặc Cau2.sb2 vào thư mục đã tạo.

Câu 3: (20 điểm)

Cho hình bên tạo bởi 8 hình tam giác có kích thước 100 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trinh MSWLogo (hoặc trong chương trình Scratch) đê vẽ và tô màu cho hình (chọn màu tô ngẫu nhiên và màu của bút vè trùng với màu của hình).

Lưu bài làm với tên Cau3.lgo hoặc Cau3.sh2 vào thư mục đà tạo.

Xem hướng dẫn tại đây

Câu 4: (20 điểm)

Sữ dụng các câu lệnh trong chương trình MSWLogo (hoặc trong chương trinh Scratch) để vè hình bên và tính diện tích cúa hình bôi đen. Biết cạnh hình vuông lớn là 200cm, các đinh cúa hình vuông nhò là điểm chính giừa các cạnh hình vuông lớn. Lưu bài làm với tên Cau4.ỉgo hoặc Cau4.sh2 vào thư mục đà tạo.

— HẾT —

(Thi sinh không được sử dụng tài liệu. Cán hộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đề thi THT thành phố Bắc Giang – Năm học 2023

Yêu cầu chung:
Em hãy tạo thu mục có tên là số báo danh của minh vảo ổ đía D :  theo cấu trúc nhu sau: < THT2023-SBD> (Vi du: Thí sinh có Số báo danh là 001 thi sẽ có thur mục là: THT2023-001).
Câu 1. (30 điểm) Vẽ hình có quy luật
Trong bài thi vẽ hình sáng tạo của cuộc thi Tin học trẻ, bài vẽ hình có quy luật như sau:

Yêu cầu:
– Nhập vào một số tụ̂ nhiên N, N là số hình vẽ với $0<N \leq 10$.
Vi du: Nhạp $N=1$ thì kết quả dưc hình I; $N=2$ thì kết quả auroc hình $2 ; N=3$ thi kết quá dươc hìh 3.
– Độ dải cạnh của hình ban đầu là 100 , rồi độ dài giảm dần 2 đơn vị.
– Nét vẽ màu xanh da trời.

Read:   Số mạnh mẽ - Lập trình trong Scratch và Python

Xem hướng dẫn tại đây
Câu 2. (20 điểm) Kiểm tra số hạng và tìm vị trí
Cho dãy số $13 ; 19 ; 25 ; 31 ; \ldots ; . . . ; \ldots \ldots$.
Yêu cầu:
– Nhập vào một số tự nhiên $N$ từ bàn phím.
– Viết chương trình kiểm tra số tự nhiên $N$ vừa nhập có thuộc dãy số trên không?
+ Nếu số tụ nhiên $N$ thuộc dãy số trên thi thông báo $N$ thuộc dãy số trên và vị trí của số $N$ trong dãy số trên.
+ Nếu số tụr nhiên $N$ không thuộc dãy số trên thi thông bảo $N$ không thuộc dãy số trên.
Câu 3. (20 điểm) Chia quà
Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm 2023 muốn tặng quà cho 50 thi sinh dự thi Tin học trẻ. Mỗi thi sinh dự thi được nhận một phần quà gồm 5 cái bút và 5 quyền vờ.

Nhưng khi cốc cửa hống họ chi bán buôn nhưng khỏng bán lé túc lã bán cà lặp vở và cà hộp búl. Biết một hộp bủl là ỉ 2 cái bút và một lập vỡ lã 10 quyền vở,

Hói Ban tố chức cần mua bao nhiêu hộp bút và bao nhiêu lập vò. Ban tè chức còn du bao nhiêu cái but và bao nhiêu quyển vở.

Cáu 4. (30 điềm) Trò chơi ẩn hiện.

Trò choi gồm 3 nhàn vật (các nhãn vật vã sán khấu do em tự chọn).

YỄU cầu của trỏ chơi:

  • Khi nhẩn vào biểu tượng thi chương trình bẳt đầu và xuất hiện 3 nhân vạt.
  • Khi người chơi bẩm vào nhãn vật thú nhất thì nhàn vật thứ nhất biến mất còn nhân vật thứ 2, 3 ỡ lại màn hĩnh.
  • Khí người chơỉ bầm vào nhàn vật thử 2 thì nhân vạt thử 2 bìèn mât, nhãn vật số 1 và 3 sẽ xuất hiện.
  • Khi người chơi bấm vào nhân vật số 3 thi nhân vật thứ 3 sẽ bien mất vá nhãn vật Số l, 2 sẽ xuốt hiện.
  • Các nhân vật mồi khi xuất hiện sẽ thay dổi hĩnh dạng hoặc màu sẳc khi đưa chuột dến nhân vật đó.
Read:   Cách gửi game Scratch của mình cho người khác chơi thử
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *