Tổng hợp file Word đề cương HKI Toán 8 – Năm học 2022 – 2023

Bài viết này tổng hợp file Word đề cương HKI Toán 8 – Năm học 2022 – 2023 của một số trường THCS trên cả nước và một số trung tâm luyện thi để làm tài liệu cho các bạn.

File Word đề cương HKI Toán 8 Đa Trí Tuệ 2022 – 2023

Đây là đề cương được Word hóa từ file PDF. Đề cương có cả phần trắc nghiệm và tự luận, đây là file được Word hóa với tất cả các công thức đều chuyển sang Mathtype hết.

Một số bài hình trong đề cương

Bài 19: Cho tam giác A B C cân tại A, đường cao A D, O là trung điểm A C, điểm E đối xứng với điểm D qua điểm O.

a) Chứng minh tứ giác AECD là hình chữ nhật

b) Gọi I là trung điểm của A D, chứng tỏ I là trung điểm của B E

c) Cho A B=10 , B C=12 , tính diện tích tam giác O A D.

d) Đường thẳng O I cắt A B tại K. Tìm điều kiện của tam giác A B C để tứ giác A E D K là hình thang câ

 

Bài 20: Cho \triangle A B C vuông tại A. Gọi D là trung điểm cạnh B C. Kẻ D E vuông góc A C tại E, D F vuông góc vơi A B tại F

a) Chứng minh A D=E F.

b) Lấy G đối xứng với D qua F. Chứng minh tứ giác A D B G là hình thoi.

c) Gọi K là giao điểm của A G và E D. Chứng minh A D, B K, CG đồng quy.

Read:   Tổng hợp file Word đề cương HKI Toán 7 chương trình 2018

d) Tìm điều kiện của tam giác A B C để hình thoi A D B G là hình vuô

Bài 21: Cho hình bình hành A B C D có A B=8 , A D=4 .

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của A B và C D

a) Chứng minh tứ giác A M C N là hình bình hà Hỏi tứ giác AMND là hình gì?

b) Gọi I là giao điểm của A N và D M, K là giao điểm của B N và C M. Tứ giác M I N K là hình gì?

c) Chứng minh I K / / C D.

d) Hình bình hành A B C D cần thêm điều kiện gì thì tứ giác M I N K là hình vuông? Khi đó, diện tích của MINK bằng bao nhiêu?

File Word đề cương HKI Toán 8 Nguyễn Tri Phương  2022 – 2023

Bài 9. Cho tam giác A B C cân tại A, đường cao A H. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của A H và A C, K là điểm đối xứng với H qua N.

a) Tứ giác A K C H là hình gì? Tại sao?

b) Chứng minh ba điểm: B, M, K thẳng hà

c) Đường thẳng M N cắt A B tại Q. Chứng minh tứ giác A Q H N là hình thoi.

d) Tìm điều kiện của tam giác A B C để tứ giác A K H Q là hình thang câ

Bài 10. Cho tam giác A B C vuông tại A, đường cao A H. Kẻ D H \perp A B(D \in A B) và H E \perp A C(E \in A C ).

a) Chứng minh rằng D E đi qua trung điểm K của A H.

b) Gọi M là trung diểm của H C. Chứng minh rằng tam giác E D M là tam giác vuô

c) So sánh diện tích các tam giác A H C và tam giác E D M.

d) \triangle A B C vuông phải có thêm điều kiện gì để tứ giác A D H E là hình vuông?

Read:   File Word đề thi HKI Toán 8 TP Thủ Đức – Năm học 2022 – 2023

Bài 11. Cho tam giác A B C có ba góc đều nhọn (A C>A B). Đường cao C H và B I cắt nhau tại F. Gọi M là trung điểm của B C, E là điểm đối xứng với F qua M.

a) Chứng minh tứ giác B E C F là hình bình hà

b) Gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống đường thẳng C E. Chứng minh tứ giác B I C K là hình chữ nhậ

c) Chứng minh B C, E F, I K dồng quy.

d) Tìm điều kiện của tam giác A B C dể hình bình hành B E C F là hình thoi.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *