Tổng hợp một số đề thi HKII Toán 8 – Năm học 2022 – 2023

Tổng hợp một số đề thi HKII Toán 8 – Năm học 2022 – 2023

Đề thi HKII Toán 8 – Năm học 2022 – 2023 – Bảo Lâm

Bài 1: (0.5 điểm) Cho Hình 1
a)
b)
Hình 1
Hình 1 biểu diễn tập nghiệm của những bất phương trình nào?
Bài 2: $(1,0$ điểm) Cho $\mathrm{m}<\mathrm{n}$, chứng minh rằng :
a) $m+2<n+2$
b) $3 m<3 n$
Bài 3: (1,0 điểm) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (như hình 2)
a) Đường thẳng $\mathrm{AA} \mathrm{A}^{\prime}$ có song song với đường thẳng $\mathrm{BB}$ ‘ không ? Vì sao?
b) Biết $\mathrm{AB}=12 \mathrm{~cm}, \mathrm{BC}=5 \mathrm{~cm}, \mathrm{AA}^{\prime}=13 \mathrm{~cm}$.
Tính thể tích hình hộp chữ nhật $\mathrm{ABCD} \cdot \mathrm{A} B$ ‘ $C$ ‘D’.
$$
V=12.5 \cdot 13=
$$
Hình 2
Bài 4: $(0,75$ điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
Bài 5: (0,5 điêmm) Cho tam giác $\mathrm{ABC}$ đồng dạng tam giác DEF. Biết $\mathrm{AB}$ bằng $4, \mathrm{DE}$ bằng $10 \mathrm{~cm}$. Tính tỉ số diện tích của tam giác $A B C$ và tam giác $D E F$
Bài 6: (2,0 điểm) Giải các phương trình:
a) $2 x-16=0$
b) $\frac{2 x-7}{3}=\frac{3 x+1}{5}$
c) $|2 x-5|=x+1$
$2(2 x=16$
b) $G \frac{10 x-35}{15}=\frac{9 x+3}{15}$
$$
\begin{aligned}
& \Rightarrow 10 x-35=9 x+3 \\
& C=16 x-9 x=3+35
\end{aligned}
$$
Bài 7: $(1,0$ điểm) Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác $\mathrm{ABC}$ vuông tại $\mathrm{A}$. Biết $x=38$ chiều cao của lăng kình là $36 \mathrm{~cm}$, đáy của lăng kính là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là $12 \mathrm{~cm}, 16 \mathrm{~cm}$. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
Bài 8: $(1,5$ điểm) Cho $\triangle \mathrm{ABC}$ vuông tại $\mathrm{A}$, đường cao $\mathrm{AH}$. Tia phân giác của góc $\mathrm{ABC}$ cắt $\mathrm{AH}$ ở $\mathrm{D}$ và $\mathrm{AC}$ ở $\mathrm{E}$.
a) Chứng minh tam giác $\mathrm{BAE}$ đồng dạng với tam giác $\mathrm{BHD}$.
b) Chứng minh: $\mathrm{AE} \cdot \mathrm{HB}=\mathrm{AB} \cdot \mathrm{HD}$.
Bài 9: $(1,0$ điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.MNPQ với độ dài cạnh bên là $13 \mathrm{~cm}$. Đáy là hình vuông MNPQ với độ dài cạnh là $10 \mathrm{~cm}$. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.
Bài 10: $(0,75$ điểm): Bác Thời vay 200000000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi. Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi là 242000000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?
—HÉT—

Read:   KHDH Toán 8 Sách Chân trời Sáng tạo

Đề thi HKII Toán 8 – Năm học 2022 – 2023 – Hòa Bắc

Bài 1(2,0 đ) Giãi các ploromg trìnt:
a) $x+4=0$
b) $(x+2)(x-5)=0$
c) $\frac{5 x}{2 x+2}+1=-\frac{6}{x+1}$
Bài 2(0,5 đ ) Tính thề tích của hù̀h hộp chứ nhậ̣t có ba kich thơơ lần hrột là $4 \mathrm{~cm}, 8 \mathrm{~cm}, 10 \mathrm{~cm}$.
Bài 3(1,0 đ)
a) Cho a $>b$. So sárh $3 a$ và $3 b$.
b) Giải bât plowong trình sau và biêu diên tập nghiệm trền trục sô: $x-3 \leq 2$
Bài 4(1,0 đ) Cho lì̀h vẽ, biềt $\mathrm{MH} / \mathrm{BC}$. Tính $x$ ?
Bài 5 (1,5 đ) Cho hù̀h thang $\mathrm{ABCD}(\mathrm{AB} B \mathrm{DC})$ và $\overline{\mathrm{D} A} \overline{\mathrm{B}}=\overline{\mathrm{D} B} \overline{\mathrm{B}}$
a)Chím minh $\mathrm{AABD}$ Aồ̀ng dạng với $\mathrm{BBDC}$
b) Cloimg minh $\mathrm{AD}^2=\mathrm{AB}$. $\mathrm{DC}$
Bài 6(0,75 đ ) Tính diện tích xung quanh hùnh là̀ng trụ đímg đáy tam giác đều có cạnh bằng 6cm và chiều cao của hù̀hh läng trụ là $10 \mathrm{~cm}$
Bài (10d) Giải plowong trình: $|x-1|=2 x-4$
Bài 8(0,75 đ) Một hùnh lăng trụ đirme có thề tích là $180 \mathrm{~cm}^3$, diện tích đáy bằng $30 \mathrm{~cm}^2$.
Tính chiều cao của hùnh lăng trụ đị̂ng đó.
Bài9 (1, 0 đ). Liên đội trừng THCS Hoà Bắc thoục huện kế hoạch nhỏ: “Tlou gom chai nhoụa” nhằm gây qứ ủng hộ roua bút vở cho học sinh có hoàn cảuh khó khằn trong nằm học tới. Theo dụ định từ liên đội thou gom đự̂ 3 kg chai nloụa. Do đó, liên đội không những hoàn thành kề hoạch trước 7 ngày mà còn vượt roirc $8 \mathrm{~kg}$ chai nlựa. Hơi theo kế hoạch, liên đội phải thn gom bao nhiêu kg chai nhoura?

Read:   Phiếu bài tập Toán 8 – Trang 83 – 92

Bài 10 ( 1, o đ) Cho tam giác $\mathrm{ABC}$, trung tuyền $\mathrm{AD}$. Vé phân giác $\mathrm{MD}$ của tam giác $\mathrm{ABD}$, phân giác $\mathrm{DE}$ của tam giác ACD. Chíg minh $\mathrm{ME} / / \mathrm{BC}$.
Fet…..

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *