Trang điểm cho hình vẽ trong Latex

Đối việc vẽ hình, vẽ chính xác là một tiêu chí. Hình vẽ cần sinh động, màu mè lại là một tiêu chí thứ hai không thể thiếu. Khi nhìn vào một hình vẽ đầy những đường với một màu đen huyền bí quả là chán ngắt. Do đó bạn cần tô màu cho hình vẽ bắt mắt hơn.

Tô màu cho đường nét

Trong lệnh vẽ \draw . Tham số màu là một tham số thường được dùng. Với tên gọi các màu hoặc dùng mã màu trong bảng màu [rgb] là thực sự cần thiết. Chẳng hạn muốn vẽ một đoạn thẳng màu xanh ta có thể dùng lệnh

\draw[blue] (A)–(B); .

Hơn thế nữa ta có thể thay đổi độ đậm nhạt cho màu  của đường nét hoặc trộn phối màu khi sử dụng tham số

color=blue!50!yellow!50.

Các con số này thay đổi bạn sẽ thấy tỉ lệ màu thay đổi và nếu hình vẽ của bạn đẹp nghĩa là bạn đã thành công với việc phối trộn màu.

Hãy thực hành việc tô màu cho đường nét với hình lăng trụ ta vừa vẽ ở trên.

Hãy thực hành nhiều để bạn có thể chủ động hơn với các màu vẽ.

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (2,0);
\coordinate (C) at (3,1);
\coordinate (D) at (-1,2);
\coordinate (AA) at ($(A)+(1,3)$);
\coordinate (BB) at ($(B)+(1,3)$);
\coordinate (CC) at ($(C)+(1,3)$);
\coordinate (DD) at ($(D)+(1,3)$);
\draw[violet]
(AA)--(BB)--(CC)--(DD)--cycle;
\draw[teal] (A)--(AA) (B)--(BB)
(C)--(CC) (D)--(DD);
\draw[color=red]
(D)--(A)--(B)--(C);
\draw[dashed, color=orange]
(C)--(D);
\end{tikzpicture}

Tô màu cho một miền kín

Cũng với hình vẽ trên, nếu tô màu cho một miền kín, chẳng hạn như đáy trên của hình lăng trụ, ta có một vài cách sau:

Read:   Đề thi HSG toán 9 các quận TP HCM – Năm học 2019 – 2020

Fill: Hãy dùng lệnh \fill[color] object; để tô màu một miền.

Shade: Tương tự như Fill, nhưng thật sự tô màu bằng lệnh này quả thật hiệu quả đẹp hơn rất nhiều.

Với các lệnh tô màu, ta cũng cần quan tâm đến các tham số màu. Đặc biệt là các chế độ tô:

\begin{tikzpicture}[rounded corners,ultra thick]
\shade[top color=yellow,bottom color=black] (0,0) rectangle +(2,1);
\shade[left color=yellow,right color=black] (3,0) rectangle +(2,1);
\shade[inner color=yellow,outer color=black,draw=yellow] (0,-2)
rectangle +(2,1);
\shade[ball color=teal] (4,-1.5) circle (.5cm);
\end{tikzpicture}

Bạn hãy để ý đến các chế độ tô như top color, bottom color, left color right color, ball color hoặc inner color hay outer color. Bạn hãy thực hành với những hình vẽ của bạn. Sự thú vị sẽ đến với bạn.

Ta tô màu hình lăng trụ như code sau.

\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (2,0);
\coordinate (C) at (3,1);
\coordinate (D) at (-1,2);
\coordinate (AA) at ($(A)+(1,3)$);
\coordinate (BB) at ($(B)+(1,3)$);
\coordinate (CC) at ($(C)+(1,3)$);
\coordinate (DD) at ($(D)+(1,3)$);
\fill[yellow!20] (A)--(B)--(C)--(D)--cycle;
\fill[orange!50] (AA)--(BB)--(CC)--(DD)--cycle;
\fill[blue!20] (A)--(AA)--(BB)--(B)--cycle;
\draw[blue] (AA)--(BB)--(CC)--(DD)--cycle;
\draw[teal] (A)--(AA) (B)--(BB) (C)--(CC) (D)--(DD);
\draw[color=red] (D)--(A)--(B)--(C);
\draw[dashed, color=orange] (C)--(D);
\end{tikzpicture}

Quả thật khi được tô màu thì hình vẽ rất đẹp phải không các bạn.

Tiếp theo bạn sẽ Cách lập bảng biến thiên trong Latex để giải quyết các bài toán hàm số nào.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *