Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu

Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu

Sau bài học này em sẽ:

 • Sử dụng được các bản mẫu (template).
 • Đưa được vào trong trang chiếu đường dẫn đến video hay tài liệu khác.
 • Tạo được các sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin.

Em hãy quan sát hai trang chiếu trong Hình 11a.1, so sánh hai trang chiếu này với trang chiếu số 1 em đã tạo ở phần thực hành Bài 10a và đưa ra nhận xét.

Hình 11 a. 1. Các mẫu trang chiếu

BẢN MẪU TRONG PHẦN MỀM TRÌNH CHlẾU

Hoạt động 1 Làm thế nào để có thể tạo được bài trình chiếu đẹp, chuyên nghiệp? Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

 1. Sử dụng phần mềm trình chiếu có tạo được các trang chiếu như Hình 11 a. 1 không?
 2. Để tạo được các trang chiếu đó có cần nhiều thời gian không?
 3. Làm thế nào để tạo được các trang chiếu đó?

ở chương trình Tin học lớp 7, em đã biết cách áp dụng các mẫu định dạng (Themes) cho bài trình chiếu của mình. Mau định dạng là một tập hợp màu sắc, phông chữ và hiệu ứng hình ảnh được xác định trước giúp bài trình chiếu có một giao diện thống nhất, chuyên nghiệp.

Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Kết nối tri thức( KNTT) tất cả các bộ môn

Nâng cao hơn, phần mềm trình chiếu còn cung cấp các bản mẫu (Template) có sẵn. Bản mẫu là một bản thiết kế của một hoặc một nhóm các trang chiếu được lưu dưới dạng một tệp có phần mở rộng là .potx. Bản mẫu chứa bố cục, màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu nền và cả nội dung. Em có thể sử dụng các bản mẫu có sẵn, có thể tạo các bản mẫu tuỳ chinh của riêng mình rồi lưu trữ, tái sử dụng và chia sẻ chúng với những người khác.

Bản mẫu thường được thiết kế để dùng cho một mục đích, một chủ đề cụ thể (ví dụ như bài trình bày về một chuyến du lịch, một dự án kinh doanh, một bài học trên lớp,…). Vì vậy, ngoài các yếu tố thiết kế về giao diện (màu sắc, phông chữ, hình nền, hiệu ứng) thì các nội dung gợi ý đi kèm trong bản mẫu cũng khá có ích cho em khi tạo bài trình chiếu của mình.

Hình 11a.2 là ví dụ một bản mẫu về chủ đề du lịch. Bản mẫu đã thiết kế sẵn giao diện các trang chiếu và gợi ý các chủ đề nên có trong bài.

Hình 11a.2. Một bàn mẫu vể chủ để du lịch
 • Bản mẫu chứa bố cục, màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu nền,… và cả nội dung.
 • Bản mẫu giúp bài trinh chiếu có giao diện thống nhất, chuyên nghiệp mà không tốn thời gian.
 • Bản mẫu giúp gợi ý các nội dung cần có cho bài trình chiếu.
 • Có thể chỉnh sửa, chia sẻ, tái sử dụng bản mẫu.
Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Em hãy cho biết bản mẫu khác với mẫu định dạng thế nào?

THỰC HÀNH: TẠO SẢN PHẨM SỐ PHỤC VỤ HỌC TẬP, GIAO LƯU VÀ TRAO ĐỔl THÔNG TIN

Nhiệm vụ

Em hãy tạo một bài trình chiếu về chủ đề An toàn trong phòng thực hành (phòng thực hành Tin học, thực hành Khoa học tự nhiên,…) với các yêu cầu sau:

 1. Sử dụng một bản mẫu có sẵn cho bài trình chiếu.
 2. Chinh sửa một vài thông số của bản mẫu để phù hợp hơn với nội dung.
 3. Đưa vào trang tiêu đề đường dẫn đến một video (hay tài liệu khác).

Hướng dẫn
a) Sứ dụng một bàn mẫu có
sẵn cho bài trình chiếu
– Chọn File/New để tạo một bài trình chiếu mới. Phần mềm trình chiếu sẽ đưa ra các bản mẫu có sẵn được sắp xếp theo các chủ đề để em lựa chọn. Em chọn Education và chọn bản mẫu có tên Lab Safety (Hình11a.3).
– Nội dung trong bản mẫu Hình 11a.3. Càc bưó’c sừ dụng một bàn mẫu
viết băng tiếng Anh. Em có thể sử dụng các công cụ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để hỗ ượ trong việc hiểu nội dung.
– Bân mẫu Lab Safety có nội dung tương tự như Hình 11a.4.

– Bản mẫu đưa ra các gợi ý rõ ràng về các nội dung cần có cho một bài trình chiếu với chủ đề An toàn phòng thực hành. Bên cạnh đó còn hướng dẫn chi tiết cách nhập nội dung, cách trình bày và sắp xếp. Em nhập nội dung bài trình chiếu theo hướng dẫn để hoàn thành bài trình chiếu.
b) Chinh sứa bàn mẩu để phù họp vói nội dung
– Em có thể thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu nền, thêm hoặc bớt trang chiếu để phù hợp với nội dung trình chiếu.
– Kết quả bài trình chiếu có thể tương tự như Hình 11a.5.

Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Chân trời sáng tạo (CTST) tất cả các bộ môn
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *