Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Sau bài học này em sẽ:

  • Giải thích được sự thay đổi địa chì tương đối trong công thức khi sao chép công thức.
  • Giải thích được sự khác nhau giữa địa chì tương đối và địa chì tuyệt đối của một ô tính.
  • Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
  • Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính.

Bố của Khoa là giám đốc một công ti sản xuất phần mềm máy tính. Bố là người truyền cho Khoa niềm đam mê tin học. Trong kì nghỉ hè vừa qua, để ôn lại kiến thức và tìm hiểu thêm về phần mềm bảng tính, bố giao cho Khoa tính toán doanh thu một số phần mềm mà công ti của bố sản xuất. Những phần mềm này được đưa lên các chợ ứng dụng trên mạng. Người sử dụng truy cập vào các chợ ứng dụng tìm kiếm phần mềm mà mình cần để mua và cài đặt. Tuỳ theo từng phần mềm, người sử dụng có thể phải trả phí hoặc được miễn phí. Để hoàn thành việc bố giao, Khoa đã tạo bảng tính để lưu thông tin về các phần mềm như minh hoạ trong Hình 5.1.

Theo em, bảng tính bạn Khoa tạo ra ở Hình 5.1 có cần bổ sung thông tin gì không?

Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Cánh Diều tất cả các bộ môn

ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI

Hoạt động 1 Tính doanh thu phần mềm

Dựa vào thông tin mà bạn Khoa đã lưu trữ trong bảng tính ở Hình 5.1, em hãy thực hiện:

*1. Viết công thức để tính Doanh thu của phần mềm Quản lí thời gian dựa trên Đơn giá và số lượt mua (đơn giá bằng 0 là phần mềm miễn phí).

Thao tác nào giúp em tính toán doanh thu cho các phần mềm còn lại mà không cần gõ công thức vào từng ô? Khi thực hiện thao tác đó, địa chì ô trong công thức sẽ thay đổi như thế nào?

Một trong những ưu điểm nổi bật của chương trình bảng tính là tính toán tự động. Có ưu điểm này là vì chương trình bảng tính cho phép tính toán theo địa chì ô. Chương trình bảng tính sử dụng ba loại địa chi ô là địa chì tương đối, địa chì tuyệt đối và địa chi hỗn hợp. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về địa chi tương đối địa chỉ tuyệt đối.

Ví dụ, chúng ta tính Doanh thu của mỗi phần mềm ở Hình 5.1 theo công thức:

Doanh thu = Đơn giá*số lượt mua

đơn giá số lượt mua thay đổi theo từng phần mềm khác nhau nên cần tạo ra công thức tính toán (tại cột E) sao cho địa chì ô thay đổi theo từng dòng tương ứng với mỗi phần mềm khác nhau. Trong Hình 5.2, công thức tại ô E4 là =C4*D4. Khi sao chép công thức này đến ô E5 thì các địa chi ô trong công thức sẽ tự động thay đổi, do đó công thức tại ô E5 là =C5*D5. Các địa chì C4, D4, C5, D5 trong các công thức trên đều là địa chỉ tương đối. Khi nhập địa chì ô cho một công thức bằng thao tác nháy chuột vào ô thì chương trình bảng tính mặc định lấy địa chì ô đó là địa chi tương đối.

Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 5 – Bài 15. Gỡ lỗi

DANH SÁCH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *