Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Sau bài học này em sẽ:

  • Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
  • Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.
  • Thực hiện được các thao tác lọc, sắp xếp dữ liệu của phần mềm bảng tính.

Chung niềm yêu thích môn Tin học, nhóm các bạn học sinh lớp 8A đã cùng nhau thực hiện dự án Thành lập CLB Tin học. Trước tiên, các bạn thực hiện khảo sát về những nội dung Tin học mà học sinh trong lớp muốn tìm hiểu thêm. Phiếu khảo sát có nội dung như Hình 6.1. Từ dữ liệu khảo sát thu được, sẽ tiến hành xử lí dữ liệu (sắp xếp danh sách, lọc ra các bạn học sinh cùng muốn tìm hiểu mỗi nội dung tin học,…) để thu được các thông tin cần thiết làm căn cứ tổ chức các hoạt động của CLB.

Hoạt động 1:

Phiếu khảo sát được phát cho các bạn trong lớp. Câu trả lời của các bạn cần được lưu trữ trong bảng tính. Theo em, bảng tính gồm các cột nào? Mỗi hàng của bảng lưu trữ dữ liệu gì?

1.SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH TRỢ GIÚP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TẾ

Phiếu khảo sát ở Hình 6.1 gồm ba thông tin chính là: Họ và tên học sinh, Tổ và Nội dung. Ba thông tin này là tiêu đề cùa các cột dữ liệu. Để dễ dàng quan sát tên học sinh, chúng ta sẽ tách họ tên thành hai phần là Họ đệm và Tên

Read:   Tài liệu tập huấn SGK lớp 4,8,11 (Tất cả các môn học của 3 bộ sách)

Mỗi phiếu khảo sát được trả lời là một hàng dữ liệu được lưu trong bảng tính. Hình 6.2 mô tả ví dụ một bảng tính lưu trữ kết quả của 10 phiếu khảo sát thu được, trong đó cột thứ tự (TT) được bổ sung để theo dõi số lượng phiếu khảo sát.

Mục đích của việc khảo sát là thu thập thông tin để quyết định CLB Tin học sẽ được tổ chức như thế nào. Các bạn học sinh của lớp 8A cần thực hiện một số thao tác xừ lí dữ liệu. Ví dụ:

  • Họ và tên học sinh trong bảng kết quả cần được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái để de tìm kiếm.
  • ở mỗi nội dung Tin học, danh sách học sinh muốn tìm hiểu thêm là những ai?
  • Nội dung Tin học nào có nhiều học sinh lựa chọn nhất? Đó là những học sinh nào?
  • Với mỗi nội dung, học sinh thuộc những tổ nào để có căn cứ chia nhóm học tập?

Chúng ta có thể sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu để giải quyết những yêu cầu của bài toán thực tế ở trên.

Lưu ý: Việc sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái khi sử dụng bảng mã Unicode sẽ không hoàn toàn đúng với thứ tự trong tiếng Việt.

Em hãy nêu tiêu chí sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự của bảng chữ cái trong bảng kết quả ở Hình 6.2.

Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 4 Kết nối tri thức( KNTT) tất cả các bộ môn

THỰC HÀNH: SẮP XẾP DỮ LIỆU

a) Sắp xếp dữ liệu theo một tiêu chí

Nhiệm vụ

Sắp xếp cột Tên của bảng Kết quả khảo sát lớp 8A ở Hình 6.2 theo thứ tự bảng chữ cái.

Hướng dẫn

Bước 1. Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp là A2:E12. Trong vùng dữ liệu này, hàng 2 là hàng tiêu đề của bảng, các hàng còn lại là dữ liệu cần sắp xếp.

Bước 2. Trong thẻ Data, tại nhóm Sort & Filter, chọn lệnh Sort để mở hộp thoại Sort. Các bước tiếp theo thực hiện như minh hoạ trong Hình 6.3. Chọn OK để hoàn thành việc sắp xếp.

Kết quả: Tên học sinh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái như minh hoạ trong Hình 6.4.

Hình 6.4. Kết quà sắp xếp tén học sinh theo thứ tự bàng chữ cái

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *