Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 7: Trực quan hoá dữ liệu

Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 7: Trực quan hoá dữ liệu

Sau bài học này em sẽ:

• Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ.

• Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ của phần mềm bảng tính.

Hình 7.1 và Hình 7.2 mô tả hai cách trình bày kết quả khảo sát những nội dung Tin học mà các bạn học sinh lớp 8A muốn tìm hiểu thêm. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này

TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

  1. Trong hai cách trình bày dữ liệu ở Hình 7.1 và Hình 7.2, cách nào hiệu quả hơn để so sánh trực quan số học sinh quan tâm các nội dung Tin học?
  2. Nếu cần so sánh tì lệ phần trăm số học sinh của mỗi nội dung Tin học trên tổng số học sinh được khảo sát, em sẽ dùng cách nào để thể hiện dữ liệu?

Biểu đồ được sử dụng để minh hoạ dữ liệu một cách trực quan, giúp em dễ so sánh hoặc dự đoán xu hướng tăng hay giảm của dữ liệu. Có nhiều loại biểu đồ, mỗi loại có một ý nghĩa riêng.

• Biểu đồ cột thường được sử dụng để so sánh dữ liệu. Ví dụ, từ biểu đồ hình cột ở Hình 7.2, dễ dàng thấy răng nội dung Đồ hoạ máy tính thu hút sự quan tâm nhiều nhất, sau đó là nội dung Ngôn ngữ lập trình. Nội dung Soạn thảo văn bản ít học sinh quan tâm nhất.

Read:   Biên bản đánh giá SGK Khoa Học tự nhiên 11

• Biểu đồ đoạn thẳng thường được sử dụng để quan sát xu hướng tăng giảm của dữ liệu theo thời gian hay quá trình nào đó. Ví dụ, biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 7.3 cho thấy số lượng ứng dụng được tải về từ các chợ ứng dụng từ năm 2017 đến 2020 có xu hướng tăng dần.

• Biểu đồ hình quạt tròn rất hữu ích trong trường hợp cần so sánh các phần với tổng thể. Ví dụ, biểu đồ ở Hình 7.4 so sánh tì lệ phần trăm số học sinh muốn tìm hiểu thêm mỗi nội dung Tin học trên tổng số học sinh khảo sát.

 

Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan. Nhờ biểu đồ, em dễ dàng so sánh, nhận định xu hướng thay đổi của dữ liệu.

Cần sử dụng loại biểu đồ phù hợp với mục đích cúa việc biểu diễn và thể hiện dữ liệu.

Em hãy nêu một số tình huống thực tế cần tạo biểu đồ.

2. THỰC HÀNH: TẠO BIỂU ĐỒ

a) Tạo biểu đồ cột

Nhiệm vụ: Tạo biểu đồ cột so sánh trực quan số học sinh quan tâm các nội dung

Tin học như Hình 7.2.

Hướng dẫn

Bước 1. Khởi động phần mềm bảng tính và nhập dữ liệu như bảng trong Hình 7.1.

Bước 2. Chọn vùng dữ liệu B2:C8.

Bước 3. Trong thẻ Insert, tại nhóm Charts, chọn lệnh Insert Column or Bar Chart (Hình 7.5), danh sách các loại biểu đồ sẽ xuất hiện.

Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh

Buớc 4. Trong nhóm biểu đồ 2-D Column, chọn kiểu biểu đồ Clustered Column. Khi đó biểu đồ kết quả sẽ xuất hiện trong bảng tính.

Bước 5. Bổ sung thông tin cho biểu đồ.

Nháy chuột chọn biểu đồ, sau đó chọn nút lệnh Chart Elements ở góc trên bên phải của biểu đồ. Nháy chuột chọn các loại thông tin cho biểu đồ như minh hoạ trong Hình 7.6.

Lưu ý: Trong danh sách thông tin ở nút lệnh Chart Elements, em hãy chọn thêm các lệnh khác và quan sát sự thay đổi cúa biểu đồ.

b) Tạo biểu đồ hình quạt tròn

Nhiệm vụ: Tạo biểu đồ hình quạt tròn như Hlnh 7.4 để so sánh trực quan tì lệ phần trăm số học sinh của mỗi nội dung Tin học trên tổng số học sinh khảo sát.

Hướng dẫn

Bước 1. Chọn vùng dữ liệu B2:C8.

Bước 2. Trong thẻ Insert, tại nhóm Charts, chọn lệnh Insert Pie or Doughnut Chart. Danh sách các loại biểu đồ hình quạt tròn sẽ xuất hiện.

Bước 3. Trong nhóm biểu đồ 2-D Pie, chọn kiểu biểu đồ Pie. Biểu đồ kết quả sẽ xuất hiện trong bảng tính.

Bước 4. Bổ sung thông tin cho biểu đồ.

Trong Excel, biểu đồ hình tròn thường có thông tin mặc định gồm tiêu đề và chú giải (Legend). Để hiển thị nhàn dữ liệu là tì lệ phần trăm, em chọn More Options như minh hoạ trong Hình 7.7. Khi đó các tuỳ chọn định dạng nhãn dữ liệu (Label Option) sẽ xuất hiện ở khung làm việc bên phải. Em đánh dấu chọn Percentage.

Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Cánh Diều tất cả các bộ môn
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *