Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 2

Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng.

 • Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Hình chóp tam giác đều có
A. ba cạnh bên bằng nhau.
B. các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có ba góc bằng nhau.
C. tất cả các cạnh bên bằng nhau và đáy là tam giác đều.
D. tất cả các cạnh đều bằng nhau.

 • Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Hình chóp tứ giác đều có
A. các mặt bên là tam giác đều.
B. tất cả các cạnh bằng nhau.
C. các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông.
D. các mặt bên là tam giác vuông.

 • Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Chiều cao của hình chóp tam giác đều là
A. độ dài đoạn thẳng nối từ đỉnh của hình chóp tới trung điểm của một cạnh đáy.
B. chiều cao của mặt đáy.
C. độ dài đường trung tuyến của một mặt bên của hình chóp.
D. độ dài đoạn thẳng nối từ đinh tới trọng tâm của tam giác đáy.

 • Hình chóp tam giác đều có diện tích đáy $30\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{2}}$, mỗi mặt bên có diện tích $42\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{2}}$, có diện tích toàn phần là
  A. $126\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{2}}$.
  B. $132\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{2}}$.
  C. $90\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{2}}$.
  D. $156\text{ }\!\!~\!\!\text{ c}{{\text{m}}^{2}}$.
 • Hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy $30\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{2}}$, chiều cao $100\text{dm}$, có thể tích là
  A. $100\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{3}}$.
  B. $300\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{3}}$.
  C. $1000\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{3}}$.
  D. $300\text{d}{{\text{m}}^{3}}$.
Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 3: Phân tích dữ liệu

BÀI TẬP TỰ LUẬN

 • Trong các tấm bìa ở Hình 1 , tấm bìa nào gấp được hình chóp tam giác đều, tấm bìa nào gấp được hình chóp tứ giác đều?

 • Quan sát hình chóp tam giác đều ở Hình 2 và cho biết:

a) Đinh, mặt đáy và các mặt bên của hình đó.

b) Độ dài cạnh MA và cạnh $\text{BC}$.

c) Đoạn thẳng nào là đường cao của hình đó.

$\text{Hinh}2$

 

 • Quan sát hình chóp tứ giác đều ở Hình 3 và cho biết:

a) Mặt đáy và các mặt bên của hình đó.

b) Độ dài cạnh IB và cạnh $\text{BC}$.

c) Đoạn thẳng nào là đường cao của hình đó.

 • Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của:

a) Hình chóp tam giác đều có chiều cao là $98,3\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$; tam giác đáy có độ dài cạnh là $40\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$ và chiều cao là $34,6\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$; chiều cao mặt bên xuất phát từ đinh của hình chóp tam giác đều là $99\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$.

b) Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là $120\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$, chiều cao là $68,4\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$, chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều là $91\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$. 10. Tính thể tích khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều (Hình 4). Biết khối rubik này có bốn mặt là các tam giác đều bằng nhau cạnh $4,7\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$ và chiều cao $4,1\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$; chiều cao của khối rubik bằng $3,9\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$.

 • Lớp bạn Na dự định gấp 100 hộp đựng quà dạng hình chóp tam giác đều có tất cả các mặt đều là hình tam giác đều cạnh $5\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$ để đựng các món quà gửi tặng cho học $\text{sinh}$ khó khăn dịp Tết Trung thu. Cho biết chiều cao của mỗi mặt là $4,3\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$. Tính diện tích giấy cần để làm hộp, biết rằng phải tốn $20\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ diện tích giấy cho các mép giấy và các phần giấy bị bỏ đi.
Read:   Kế hoạch dạy học KHTN (Hóa) 8

 

 • Một bể kính hình hộp chữ nhật chứa nước có hai cạnh đáy là $50\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$ và $40\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$, khoảng cách từ mực nước tới miệng bể là $15\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$. Người ta dự định đặt vào bể một khối đá hình chóp tứ giác đều cạnh đáy là $20\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$, chiều cao $15\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$. Khi đó khoảng cách mực nước tới miệng bể là bao nhiêu? Biết rằng sau khi đặt khối đá vào, nước ngập khối đá và không tràn ra ngoài.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Một bình luận trong “Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *