Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 4

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM

Chọn phương án dúng.

1 Phương pháp nào là phù hợp để thống kê dữ liệu về số huy chương của một đoàn thể thao trong một kì Olympic?

A. Làm thí nghiệm.
B. Thu thập từ nguồn có sẵn như sách báo, Internet.
C. Phỏng vấn.
D. Quan sát trực tiếp.

Dùng bảng thống kê sau đây để trả lời các câu 2, 3, 4 .

1 Xếp loại học tập Tốt Khá Đạt Chưa đạt
2 Số học sinh 10 15 10 5
3 Tỉ lệphần trăm $25\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ $38\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ $25\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ $12\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$

2 Dữ liệu ở dòng nào thuộc loại dữ liệu định tính và có thể so sánh?
A. 2.
B. 3 .
C. 2 và 3 .
D. 1 .

3 Dữ liệu ờ dòng nào thuộc loại định lượng và có thể lập tỉ số?
A. 2 và 3 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 1 .

4 Loại biểu đồ nào là thích hợp để biểu diễn dữ liệu ở dòng 3 ?
A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ đoạn thẳng.
C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ hình quạt tròn.

Dùng bảng thổng kê sau để trả lời các câu 5 và 6.
12. Thống kê huy chương SEA Games 31
205 125 116 446
Việt Nam 92 103 137 332
Thái Lan 69 91 81 241
Indonesia 52 70 105 227
Philippines 47 46 73 166
Singapore 39 45 90 174
Malaysia 9 18 35 62
Myanmar 9 13 41 63
Campuchia 2 7 33 42
Lào 1 1 1 3
Brunei Darussalam 0 3 2 5
Timor Leste 0 0

5 Loại biểu đồ nào thích hợp để so sánh số lượng ba loại huy chương Vàng, Bạc, Đồng của hai đoàn Việt Nam và Thái Lan?

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu

A. Biểu đồ hình quạt tròn.
B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

6 Biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn tỉ lệ phần trăm số huy chương vàng của mỗi đoàn so với tổng số huy chương vàng đã trao trong đại hội?

A. Biểu đồ hình quạt tròn.
B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ tranh.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

7 Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vân đề sau:

a) Ý kiến của học sinh về 3 mẫu logo của trường em.
b) Tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn và số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ khi gieo một con xúc xắc 20 lần.
c) So sánh dân số ba nước Đông Dương.
d) Lượng mưa trung bình 12 tháng trong năm của một địa phương.

8 Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 khách hàng mua điện thoại di động.

Thương hiệu điện thoại di động Số khách hàng chọn
N 38
S 35
H 15
I 12

Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu điện thoại I:

a) Là sự lựa chọn của mọi người dùng điện thoại.
b) Là sự lựa chọn hàng đầu của người dùng điện thoại.

9 Sau phỏng vấn thăm dò ý kiến của 100 bạn học sinh khối 8 về chủ trương “Xin phép mặc đồng phục riêng của lớp khi đi cắm trại”, bạn Thoa đã thu được bảng thống kê sau:

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Ý kiến Số học sinh
Đồng ý 33
Không đồng ý 54
Không có ý kiến 13

Kết luận nào sau đây có thể đại diện hợp lí cho dữ liệu thống kê trên:
a) Đa số học sinh khối 8 đồng ý.
b) Đa số học sinh khối 8 không đồng ý.
c) Đa số học sinh khối 8 không có ý kiến. 10. Thời gian tự học tại nhà của bạn Tú trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng.

11 Lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp để biểu diễn các thông tin từ bảng thống kê sau:
Thống kê môn thể thao ura thích nhất của học sinh lóp 8B
Môn thể thao Số học sinh chọn Tỉ số phần trăm
Bóng đá 20 $47\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$
Bóng chuyền 7 $17\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$
Bóng bàn 7 $17\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$
Cầu lông 8 $19\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$

12 Bảng số liệu sau cung cấp giá vé xe buýt giữa các địa điềm (đơn vị: đồng).
Địa diểm I II III IV V
I $-$ 10000 5000 15000 10000
II 10000 $-$ 7000 25000 20000
III 5000 7000 $-$ 20000 15000
IV 15000 25000 20000 $-$ 10000
V 10000 20000 15000 10000 $-$

Hãy phân tích dữ liệu từ bảng thống kê trên để trả lời các câu hỏi sau:
a) Trong các tuyến đi từ địa điểm $\text{IV}$, tuyến nào có giá vé thấp nhất?
b) Hành khách từ địa điểm II đi đến địa điểm nào có giá vé cao nhất? 13. Biểu đồ sau đây biểu diễn dữ liệu về hoạt động trong giờ ra chơi của học sinh lớp $8\text{C}$.

Read:   File Word Sách giáo khoa Toán 8 Chân trời sáng tạo, Tập 1, Tập 2

a) Hãy phân tích dữ liệu từ biểu đồ trên để so sánh số học sinh tham gia hoạt động tại chỗ (đọc sách, ôn bài, chơi cờ vua) và hoạt động vận động (đánh cầu lông, đá cầu, nhảy dây) trong giờ ra chơi.
b) Theo em các bạn lớp $8\text{C}$ nên tăng cường loại hoạt động nào để có lợi cho sức khoẻ?
14 Giá trị (triệu USD) xuất khầu cà phê và gạo của Việt Nam trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020 được cho trong bảng thống kê sau:
Năm $2015$ $2018$ $2019$ $2020$
Cà phê 2671 3536,4 2863,8 2742
Gạo 2796,3 3060,2 2806,4 3120

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
a) Lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp để biểu diễn bảng thống kê trên.
b) Tìm các năm giá trị xuất khẩu cà phê vượt giá trị xuất khẩu gạo.
15 Quan sát biểu đồ đoạn thẳng dưới đây.

(Nguồn: https://danso.org)
a) Từ biều đồ trên, lập bảng số liệu dân số thế giới theo mẫu sau:
Năm 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019
Dân số (tì người) $?$ $?$ $?$ $?$ $?$ $?$ $?$

b) Tính dân số thế giới tăng lên trong mỗi thập ki: 1960 – 1969; 1970 – 1979; …; 2010 – 2019.
c) Trong các thập ki trên, thập ki nào có dân số thế giới tăng nhiều nhất, it nhất?

Bài tiếp theo: Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bạn đang cần file word nội dung này, hãy tham gia nhóm của chúng tôi đề nhận miễn phí.

Hình đại diện của người dùng

admin

Một bình luận trong “Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *