Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 6

Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 6

Bài tập cuối chương 6

Câu hỏi trắc nghiệm

Chọn phương án đúng.

Phương trình $ax+b=0$ là phương trình bậc nhất một ẩn nếu
A. $a=0$.
B. $b\ne 0$.
C. $b=0$.
D. $a\ne 0$.

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. $3x+2y-6=0$.
B. $3x+6=0$.
C. ${{x}^{2}}=4$.
D. ${{y}^{2}}-x+1=0$.

Phương trình nào sau đây nhận $\text{x}=2$ là nghiệm?
A. $3\text{x}+6=0$.
B. $2x-4=0$.
C. $2x+3=1+x$.
D. $x+2=4+x$.

Nghiệm của phương trình $5x+3=18$ là
A. $x=-3$.
B. $x=5$.
C. $x=3$.
D. $x=-5$.

Phương trình $x-4=10-x$ có nghiệm là
A. 3 .
B. 14.
C. 7.
D. $-7$.

Cho biết $3x-9=0$. Khi đó giá trị của biểu thức ${{x}^{2}}-2x-3$ là
$-3$.
B. 1 .
C. 0 .
D. 6 .

BÀI TP TỰ LUN

Giải các phương trình sau:
a) $5x-12=3$;
b) $2,5y+6=-6,5$;
c) $\frac{1}{5}x-2=\frac{3}{5}$
d) $\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}=x+1$.

Giải các phương trình sau:
a) $10-\left( x-5 \right)=20$;
b) $-12+3\left( 1,5-3\text{u} \right)=15$;
c) ${{(\text{x}+2)}^{2}}-\text{x}\left( \text{x}-3 \right)=-12$;
d) $\left( x+5 \right)\left( x-5 \right)-{{(x-3)}^{2}}=6$.

Giải các phương trình sau:
a) $\frac{3\text{x}-1}{6}=\frac{3+2\text{x}}{3}$;
b) $\frac{x+5}{3}=1-\frac{x-2}{4}$;
c) $\frac{3x-2}{5}+\frac{3}{2}=\frac{4-x}{10}$
d) $\frac{x}{3}+\frac{2x+1}{6}=\frac{4\left( x-2 \right)}{5}$.

Một tổ may có kế hoạch mỗi ngày phải may 30 chiếc áo. Trong thực tế mỗi ngày tổ đã may được 40 chiếc áo. Do đó xường đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 3 ngày và may thêm được 20 chiếc áo nữa. Tính số áo mà tổ phải may theo kế hoạch.

Trong một cuộc thi, học sinh cần trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, mỗi câu trả lời sai (hoặc không trả lời) bị trừ 2 điểm. An đã tham gia cuộc thi trên và đã ghi được tổng cộng là 194 điểm. Hỏi An trả lời đúng mấy câu?

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 1 Định lí PYTHAGORE

Biết rằng trong $500\text{ }\!\!~\!\!\text{ g}$ dung dịch nước muối chứa $150\text{ }\!\!~\!\!\text{ g}$ muối nguyên chất. Hỏi cần phải thêm vào dung dịch đó bao nhiêu gam nước để dung dịch có nồng độ là $20\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ ?

Một ô tô dự định đi từ $\text{A}$ đến $\text{B}$ với tốc độ $50\text{ }\!\!~\!\!\text{ km}/\text{h}$. Sau khi đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường với tốc độ đó, vì đường xấu nên người lái xe phải giảm tốc độ còn $40\text{ }\!\!~\!\!\text{ km}/\text{h}$ trên quãng đường còn lại. Vì thế ô tô đã đến $\text{B}$ chậm hơn đự định 30 phút. Tính chiều dài quãng đường $\text{AB}$.

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm $3\text{ }\!\!~\!\!\text{ m}$ và giảm chiều rộng $2\text{ }\!\!~\!\!\text{ m}$ thì diện tích giảm $90\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{2}}$. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Trong tháng 4 , một công nhân nhận được tiền lương là 7800000 đồng gồm tiền lương của 24 ngày làm việc bình thường và 4 ngày làm tăng ca (ngày Chủ nhật và ngày lễ). Biết tiền lương của một ngày tăng ca nhiều hơn tiền lương của một ngày làm việc bình thường là 200000 đồng. Tính tiền lương của một ngày làm việc bình thường.

Một siêu thị điện máy có chương trình khuyến mãi giảm giá tủ lạnh, sau hai lần giảm giá, mỗi lần giảm $20\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$ so với giá tại thời điểm đó thì giá bán của một chiếc tủ lạnh là 12800000 đồng. Tính giá tiền tủ lạnh đó lúc chưa giảm giá lần nào.

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài ôn tập chương 3
Hình đại diện của người dùng

admin

Một bình luận trong “Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *